English


Academische Leergang Zorg Management

De Academische Leergang Zorg Management is gericht op de uitbreiding van kennis en vakmanschap van directeuren, beleidsmakers en managers in de zorg.
In de Academische Leergang Zorg Management worden door deskundige inleiders, in zes dagen de volgende onderwerpen met u uitgediept: strategisch management, human resource management, zorglogistieke bedrijfsvoering, risicomanagement, financieel management en strategische marketing.

Doelgroep
Managers, beleidsmakers en bestuurders in de zorg (curatieve en langdurige zorg).

Programmaleiding
De programmaleiding is in handen van drs. Lucie Boonekamp.

Programmaopzet
Het programma bestaat uit een zestal modules, gericht op strategisch management en bestuur. Daarnaast voeren deelnemers individuele opdrachten uit, die het mogelijk maken feedback te krijgen op eigen organisatiebeleid.

Praktische informatie
De leergang vindt plaats op de Erasmus Universiteit Rotterdam, complex Woudestein, Burgemeester Oudlaan 50. De deelnamekosten zijn € 4.950,- (inclusief literatuur).

Data ALZM 2017
De data van de bijeenkomsten zijn 3 maart, 21 april, 9 juni, 1 september, 6 oktober en 10 november 2017. De studiemodules vangen aan om 10:00 uur en eindigen rond 17:00 uur. Op vrijdag 15 december 2017 is er een slotbijeenkomst.

Contactpersoon
Voor informatie en vragen kunt u terecht bij Anne Marie Jonker.
E-mail: jonker@bmg.eur.nl  Telefoon:  010 – 408 8576. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

 

_FBPDF ALZM-Brochure en aanmeldformulier 2017.pdf
 
_FBPDF ALZM-Aanmeldformulier 2017.pdf
 


Studiekosten kunnen in veel gevallen worden afgetrokken van de belasting. Voor meer informatie, zie FAQ.

 
Home sitemap zoek Colofon Algemene voorwaarden Klachtenreglement Login    
Erasmus University Rotterdam
For ambitious thinkers and doers.

Serviced by eeZZy EeZZy Website vs. 5.9.1  ©2002-2017 FRIZZBEE Web Services