English


Master of Health Business Administration

De MHBA is een internationaal geaccrediteerd bedrijfskundig masterprogramma specifiek voor de zorg- en welzijnssector. Een strategisch perspectief wordt gecombineerd met de toepassing van innoverende bedrijfsconcepten en aandacht voor persoonlijk leiderschap.
Leidinggevenden en professionals met strategische verantwoordelijkheden verwerven de benodigde bagage om richting te geven aan de gezondheidszorg van de toekomst. Zij maken zich relevante bedrijfskundige inzichten eigen, ontwikkelen een stevige – eigen – visie op de zorg en vergroten hun effectiviteit als leider. Daarbij krijgen ze input van topdocenten en van hun medecursisten, die afkomstig zijn uit alle geledingen van zorg en welzijn. Aan het diploma van de opleiding is de titel "Master of Health Business Administration" verbonden.

Doelgroep
Personen met enkele jaren strategische verantwoordelijkheid bij aanbieders van zorg en welzijn, zorgverzekeraars, toeleveranciers en overheden, die zich verder willen bekwamen in hun vak of zich willen voorbereiden op een volgende carrièrestap. Zij hebben een hbo- of universitaire opleiding gevolgd, waar nodig aangevuld met een of meer managementcursussen.

Programmaleiding
De leiding bestaande uit twee programmadirecteuren, dr. Elly Breedveld en prof. dr. Inge Bongers en de programmamanager dr. Maarten Janssen dragen de (eind)verantwoordelijkheid voor de coherentie van het programma en de persoonlijke ontwikkeling van iedere deelnemer. Daarnaast leveren zij als kerndocenten een belangrijke bijdrage aan het programma.

Programmaopzet
Het programma omvat face to face onderwijsbijeenkomsten, veldwerk, (online) voorbereidende opdrachten, een buitenlandse studiereis en intervisie. Toetsing gebeurt door middel van opdrachten, presentaties, peer reviews en reflectieverslagen. Ter afronding schrijven deelnemers een thesis. Voorbeelden van een thesis zijn te vinden onder het kopje 'publicaties'.

Praktische informatie, start 20 september 2017
Duur: 19 maanden deeltijd (inclusief thesis).
Tijdinvestering: de gestructureerde onderwijsbijeenkomsten bestaan uit 15 bijeenkomsten van 2-3 dagen (5-8 dagdelen), een studiereis van een week en 6 intervisiedagen.
Het onderwijs vindt plaats op diverse locaties in het midden van het land.

Inschrijfgeld: € 29.750 inclusief studiemateriaal en literatuur.
Exclusief reis- en verblijfkosten en de buitenlandse studiereis. Een specificatie van deze kosten zijn op te vragen bij de programmacoördinator.
Betaling van het cursusgeld in termijnen (maximaal 4) is op aanvraag mogelijk.

Voor het behalen van accreditatiepunten adviseren wij tijdig contact hierover op te nemen met de betreffende beroepsvereniging.

Contactpersoon
Voor informatie en vragen kunt u terecht bij Laura de Bruijn.
E-mail: debruijn@bmg.eur.nl  Telefoon: 010 – 408 8865. Zij is op maandag, dinsdag en vrijdag aanwezig.

 

 
_FBPDF MHBA 15-Brochure en aanmeldformulier 2017-2019.pdf
 


Studiekosten kunnen in veel gevallen worden afgetrokken van de belasting. Voor meer informatie, zie FAQ.

 


 

 

Deelnemers maken een steile leercurve door. Na de MHBA beschikken zij over een breed palet aan kennis en vaardigheden en zijn zij gegroeid in hun rol. Zij hebben een stevige – eigen – visie op de zorg ontwikkeld en weten die om te zetten naar concrete resultaten. Bovendien hebben zij een waardevol netwerk opgebouwd van collega’s en experts.
Home sitemap zoek Colofon Algemene voorwaarden Klachtenreglement Login    
Erasmus University Rotterdam
For ambitious thinkers and doers.

Serviced by eeZZy EeZZy Website vs. 5.9.1  ©2002-2017 FRIZZBEE Web Services