ACTUEEL

MhBA: schrijf nu in
19-05-2017
Er zijn nog enkele plekken beschikbaar in het MBA-programma dat speciaal op de zorgsector is toegesneden en internationaal is geaccrediteerd. Inschrijven is nog mogelijk, het programma start in september.

Imagine2: inschrijven 2017 nog mogelijk
20-04-2017
Imagine2 is een programma voor medisch specialisten én ziekenhuizen, dat medisch specialisten toerust om een leidende rol te nemen in de continue verbetering van zorg.

Nominatie voor proefschrift Maarten Janssen
20-04-2017
Het proefschrift Situated Novelty van Maarten Janssen is genomineerd voor de Karolinska Medical Management Centre/EHMA Research Award 2017.

 

BLOG

Rol van zorgfinancial blijf te technisch
19-05-2017
Controllers met een rol bij de missie, visie en strategie van de zorgorganisatie, dat is waar strong controllership om draait. Waarom vinden veel zorginstellingen, die strong controllership nastreven, het toch lastig om financials die positie te geven?

Pauline Meurs: Als de geheimen verdwijnen
20-04-2017
Het wetsvoorstel Wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet is eind vorig jaar zonder enig rumoer aangenomen. Deze wet creëert een wettelijke grondslag én een verplichting tot het actief openbaar maken van toezichtgegevens en sanctiebesluiten door (onder andere) de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Maarten Janssen: Anders kijken naar innovatie
07-04-2017
Om tot zorginnovatie te komen moeten managers hun denken kantelen van het denken in uitrolbare en opschaalbare best practices naar een op het innovatieproces gerichte benadering.

Pauline Meurs: De professional maakt het verschil
13-03-2017
Met deze veelzeggende en hoopvolle titel besteedt het Nederlands Congres Volksgezondheid op 12 en 13 april 2017 aandacht aan de essentiële rol die professionals vervullen bij een goede zorgrelatie én bij een goede gezondheidszorg.

Pauline Meurs: Goede zorg begint bij een beter thuis
01-02-2017
Met deze titel parafraseer ik op ‘betere zorg begint met een goed gesprek’. Beter thuis in de dubbele zin van het woord: de meeste mensen die ook zorg nodig hebben wonen thuis. Beter thuis is ook een oproep: we moeten meer werk maken van de kwaliteit van het wonen. Nederland vergrijst steeds verder, het liefst willen we vitaal oud worden en zo lang mogelijk zelfstandig blijven. En dat lukt alleen met vernieuwende initiatieven op het gebied van passende huisvesting, toegankelijke buurten en gericht op de versterking van sociale verbanden.


 

Master Class voor Zorgbestuurders