De bestuurder & de filosoof 

onderzoek naar de binnenkant van besturen – klein en meeslepend

 

Zorgbestuurder Anita Wydoodt en organisatiefilosoof Mieke Moor hebben het initiatief genomen tot een onderzoek naar de ‘binnenkant van besturen’. In september 2021 verscheen het boek, de bestuurder en de filosoof, gebaseerd  op dit onderzoek.

 

Het filosofisch vraaggesprek met zeven zorgbestuurders vormt de kern. Een gesprek over wat zich schuil houdt achter het meer gebruikelijke (buitenkant)beeld van hen als daadkrachtig, besluitvaardig en visionair, en wat zich meer innerlijk laat voelen als aarzeling, niet-weten en onzekerheid.

 

Juist vanwege het verscholen karakter van deze ervaringen richt het onderzoek zich op kleine dagelijkse ervaringen waarin iets gebeurt dat, hoewel vaak niet zo begrepen, van grote waarde is. Met behulp van het begip ‘tweede naïviteit’ van Paul Ricoeur worden deze dagelijkse ervaringen onderzocht als een opening naar het (durven) ontdekken van nieuwe betekenissen van bestaande en gebruikelijke taal en symbolen uit de bestuurswereld. 

 

Met dit project beooogden de onderzoekers

  1. samen met bestuurders nieuwe betekenissen en taal (uit) te vinden,
  2. de methode van het filosofisch vraaggesprek te beproeven als een vernieuwende toevoeging aan het reflectierepertoire van de bestuurder, en daarmee ook
  3. de participerende bestuurders vernieuwende inzichten in hun werk te bieden & dit alles uit te brengen in een handzame publicatie.

Bovenal willen deze bestuurder en filosoof iets op gang brengen, in beweging zetten, willen ze klein en meeslepend durven zijn.

 

Robbert Huijsman, bestuurder, hoogleraar en Master Class deelnemer las het, klik hier voor zijn kijk op het boek.

 

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur en het Onderzoeksinstituut ZonMW zijn enthousiaste partners.
Voor meer informatie mail naar: miekemoor@vrijwerk.org of a.wydoodt@etz.nl