Goede zorg door samenwerking

 


Het herontwerpen van processen en daarmee het slimmer organiseren van de zorg, is gezien de huidige ontwikkelingen in onze maatschappij een constante geworden. Het slimmer organiseren van zorg gaat volgens ons niet alleen over ‘de plek’ waar zorg wordt geleverd, maar ook over ‘zinnige zorg’. Slimmer organiseren betekent samenwerken over de muren van zorginstellingen heen, op efficiënte wijze geregeld, dichtbij de patiënt en gebruik makend van zinnige innovaties waar mogelijk. Het slim organiseren van zorg leidt tot een nóg betere kwaliteit van zorg – die in Nederland hoog is, maar wel varieert tussen de verschillende aanbieders – tegen lagere kosten.


Kwaliteitsverbetering moet echter geen ‘extra zorg’ worden of meer papierwerk opleveren, maar aansluiten bij de behoeften en ideeën van de professionals op de werkvloer. Met onderzoek onderbouwen dat het anders organiseren van het proces ook daadwerkelijk een verbetering oplevert voor de patiënt én voor de professional, laat zien dat het werk ‘zinvol’ is. Zinvol werk draagt bij aan het vergroten van werkplezier en aan het behoud van medewerkers. 


In de uitvoering werken onderzoekers van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur nauw samen met onderzoekers van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Hierbij streven we in het onderzoek naar het verbinden van verschillende kennisbronnen, zoals kwantitatieve data, kwalitatieve data en ervaringen van zorgprofessionals en patiënten. In iedere fase van een onderzoeksproject kijken we op welke manier we kunnen samenwerken met patiënten. 

 

Samenwerken leidt tot betere zorg


Bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur lopen op dit moment meerdere onderzoeken – dan wel in de uitvoering ofwel in de opstartfase – die vanuit verschillende perspectieven de resultaten van ‘samenwerken voor betere zorg’ inzichtelijk maken en beschouwen. 


Evaluatie BeterKeten (lopend)


In de regio Groot-Rijnmond werken ziekenhuizen en professionals al sinds 2011 intensief samen, gefaciliteerd en gestimuleerd door de stichting BeterKeten. Het resultaat: nog betere en efficiëntere patiëntenzorg, alsmede multicenter wetenschappelijk onderzoek. Deze mooie voorbeelden van netwerkgeneeskunde zijn vaak succesvol dankzij het enthousiasme van één of meerdere professionals. 


Er is de afgelopen jaren veel bereikt en een stevig fundament voor structurele samenwerking gelegd. Een mooi moment om te evalueren en te inventariseren wat er nodig is om het succes van BeterKeten te kunnen borgen, verder te kunnen opschalen en blijvend te innoveren. Het bestuur van de Stichting BeterKeten heeft de samenwerking met ons centrum gezocht voor het uitvoeren van een evaluatieonderzoek. In deze evaluatie zullen de ervaringen en ‘het verhaal’ van de betrokken medisch specialisten uit de verschillende ziekenhuizen centraal staan.