Pauline Meurs en Paul Frissen over Kader Goed Bestuur

29-09-2020

Hoogleraren PaulineMeurs en Paul Frissen betogen dat het Kader Goed Bestuur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de plank misslaat: externe toezichthouders moeten schadelijk gedrag opsporen, maar niet voorschrijven wat goed bestuur is.

Lees hun betoog op zorgvisie.

Terug