Accreditatie door de NVZD

30-11-2021

Accreditatie is een cadeau voor de bestuurder 

 
Dit is een artikel door de NVZD.
 
Het accreditatiesysteem van de NVZD, vereniging van bestuurders in de zorg, levert een bijdrage aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. Het accreditatietraject toetst of de bestuurder in de gezondheidszorg voldoet aan deze norm. Werkt de bestuurder actief aan professionele ontwikkeling? Beschikt de bestuurder over zelfreflectief vermogen en de capaciteit om deze reflectie om te zetten in ander gedrag? 
 
Sommige bestuurders vinden dat als je van je professionals vraagt om hun kennis en vaardigheden bij te houden, zijzelf niet achter kunnen blijven. Het goede voorbeeld geven valt onder goed leiderschap. Accreditatie is het middel. Andere bestuurders zien accreditatie als een cadeau aan zichzelf en hun omgeving. Belangrijk voor hun persoonlijke ontwikkeling en om aan hun mensen te laten zien dat ze zich toetsbaar en kwetsbaar willen opstellen. Door in het accreditatieproces te stappen neemt de bestuurder zijn of haar professionele ontwikkeling serieus en geeft het goede voorbeeld. 
 
De  NVZD kent een vijfjaarlijkse accreditatieprocedure. Deze is onlangs door een onderzoeksbureau positief geëvalueerd, waarmee tevens is aangetoond dat accreditatie positief bijdraagt aan goed bestuur in de gezondheidzorg. Het accreditatietraject wordt niet alleen door bestuurders zelf omarmd, maar tevens door de IGJ en de NZa. Zelfregulering in de sector werkt dus, waarmee wettelijk afdwingen van goed bestuur achterwege kan blijven.  
 
Accreditatie in het kort 
  • De bestuurder meldt zich aan via de NVZD-website. 
  • De Toolbox accreditatie is de digitale omgeving om het accreditatiedossier te verzamelen. Hierin vindt de bestuurder een tool voor het verzamelen van de 360 graden feedback. De feedback kan worden opgevraagd bij een afgevaardigde van de raad van toezicht, de ondernemingsraad, de cliëntenraad, het management, een zorgprofessional op strategisch niveau, een externe partij en een medebestuurder (indien aanwezig). De bestuurder vult de vragenlijst ook zelf in. 
  • De bestuurder schrijft een ontwikkelplan. 
  • De bestuurder voert een accreditatiegesprek met twee auditoren. De auditoren geven een advies aan de onafhankelijke accreditatiecommissie, die vervolgens  besluit over het al dan niet toekennen van accreditatie. 
  • Na het succesvol doorlopen van het traject wordt de bestuurder vermeldt in het openbare register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg. 
Voor leden van de NVZD is accreditatie een verplicht onderdeel geworden van het lidmaatschap. Als de bestuurder deel uit maakt van een intervisiegroep, kan hij of zij zich aanmelden voor accreditatie. Het traject wordt gemiddeld binnen drie tot vier maanden doorlopen en dient binnen een jaar te worden afgerond.  
 
Er zijn meer manieren om aan de omgeving te laten zien dat een bestuurder reflecteert op zijn of haar functioneren, permanent persoonlijk in ontwikkeling is en zichzelf toetsbaar opstelt. Maar accreditatie is niet de minste en inmiddels erkende manier om dat te doen.

Meer informatie: https://www.nvzd.nl/over-de-nvzd/accreditatie of neem contact op met Antoinette van Herpen: antoinette.van.herpen@nvzd.nl, T 030 2777 280. 
 
Terug