Publicatie onderzoek: 'Goed besturen in crisistijd'

21-03-2022

‘Wat leren de ervaringen van zorgbestuurders tijdens de coronacrisis ons over goed besturen, in het bijzonder in crisistijd? Hoe kunnen deze inzichten over goed besturen benut worden voor de verdere professionalisering van zorgbestuurders? En hoe kunnen inzichten benut worden door zorgbestuurders, overheid en andere belanghebbenden ter voorbereiding op toekomstige crises en vraagstukken?’
 

Deze vragen staan centraal in het onderzoek ‘Goed besturen in crisistijd’ dat op 23 maart op onze studiedag gepresenteerd wordt.


Aan het begin van de coronacrisis hebben de onderzoekers 20 zorgbestuurders, uit alle sectoren van zorg, en 11 wetenschappers geïnterviewd. Tijdens de interviews reflecteerden de deelnemende bestuurders op de manier waarop zij hun rol als leider in crisistijd invulden. De uitkomsten hiervan bieden een uniek inkijkje in de verschillende aspecten van het besturen van de zorg tijdens de eerste acute fase van de coronacrisis.


In online focusgroepen hebben de onderzoekers daarna met een deel van de geïnterviewde bestuurders een volgende stap in het leerproces gezet. Ze zijn dieper in gegaan op de interviews, de eerste resultaten en de thema’s die daaruit naar voren kwamen. Zo kunnen in de crisis verschillende fasen onderscheiden worden, die staan voor verschillende ‘soorten’ crises: een acute fase, een postacute fase, en een langdurende fase gericht op verzoening met de crisis.


“Van een uitslaande brand (voorjaar 2020), zijn we in een veenbrand terecht gekomen (zomer 2020) en

uiteindelijk in een periode met meerdere branden groot en klein (winter 2020/2021)”


Op basis van die eerste gesprekken met zorgbestuurders en wetenschappers, en de reflectie daarop die plaats vond in de focusgroepen, hebben de onderzoekers ten slotte een aantal lessen getrokken en aanbevelingen geformuleerd over wat goed besturen in crisistijd vraagt. 

 

Lees hier het volledige onderzoek >

 

Het onderzoek is uitgevoerd door dr. Relinde de Koeijer, mr. Helene Wüst en prof. dr. Wilma van der Scheer van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. ZonMw subsidieerde het onderzoek.

Terug