Bijzondere week Kim Putters: benoeming SER en eredoctoraat OU

20-06-2022

Afgelopen vrijdag stemde de ministerraad in met de benoeming van prof. dr. Kim Putters als nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), waarvan hij sinds 2017 Kroonlid is.

Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
Voor het voorzitterschap bij het belangrijkste adviesorgaan voor regering en parlement waren we op zoek naar een alleskunner met een flinke staat van dienst. Iemand die kon aantonen dat hij of zij een inspirerende bruggenbouwer is.  Zo iemand hebben we gevonden met Kim Putters, die als oud-directeur van het SCP de afgelopen jaren al op belangrijke momenten advies gaf aan het kabinet. In zijn nieuwe rol zal hij een verbindende rol spelen tussen partijen binnen en buiten de SER.

Daarnaast werd bekend dat de Open Universiteit een eredoctoraat toekent aan Kim Putters. Hij ontvangt dit eredoctoraat vanwege de aansprekende wijze waarop hij, wetenschappelijk onderbouwd, complexe maatschappelijke kwesties toegankelijk maakt voor een breed publiek. Het eredoctoraat wordt uitgereikt tijdens de viering van de dies natalis van de Open Universiteit op vrijdag 23 september 2022 in Heerlen.

Naast Hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Erasmus Universiteit Rotterdam vervult Kim Putters verschillende nevenfuncties. Hij is sinds 2019 bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, vanaf januari 2017 kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en sinds oktober 2016 vice-voorzitter in het bestuur van het Oranje Fonds. Daarnaast is hij lid van de Raad van Advies van de Nationale Jeugdraad, van de Raad van Toezicht van Museum Catharijneconvent en voorzitter van het ZonMw onderzoeksprogramma ‘Effectief werken in de jeugdzorg’. Ook neemt hij deel aan enkele curatoria van leerstoelen op het terrein van sociaal-economische en culturele kwesties aan de Nederlandse universiteiten, en de Scientific Committee van de European Health Management Association.

Terug