‘Verpleegkundigen moeten zich zonder voorzichtigheid uitspreken’

08-05-2023

In haar oratie over gedeeld leiderschap benadrukte Wilma van der Scheer onder meer dat verschillende kennisbronnen binnen de zorg beter benut kunnen worden. Wat haar betreft gaat gedeeld leiderschap in de zorg uiteraard over de verschillende professies binnen de zorg. In de beweging om de patiënt meer centraal te stellen, wordt de schakelfunctie van verpleegkundigen en verzorgenden des te belangrijker. Maar ook de patiënt en zijn naasten zijn onmisbaar.

Lees hier het hele interview dat Wilma had met RN2Blend.

RN2Blend staat voor Registered nurses to Blend. Het is een 4-jarig wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar gedifferentieerd verpleegkundig werk binnen ziekenhuizen en umc's, en de betekenis daarvan voor de verpleegkundige beroepsuitoefening.

Terug