Publicatie: Regionale samenwerking in Zeeuwse ouderenzorg

11-05-2023

De beloften van regionale samenwerking voor complexe problemen zijn groot. Uit recent uitgevoerd onderzoek blijkt dat regionale samenwerking niet alleen vraagt om netwerkvorming tussen zorgorganisaties, maar ook het actief vormen van ‘de regio’ als plek om gezondheidsvraagstukken aan te pakken.

In een recent gepubliceerd artikel in Public Administration, geschreven door Oemar van der Woerd, Iris Wallenburg, Wilma van der Scheer en Roland Bal, laten de resultaten zien dat ‘de regio’ een beleidslaag in de maak is, zonder heldere governance structuur en eigen beleidslogica. Regionale samenwerking is zodoende afhankelijk van de inspanningen van betrokkenen op verschillende beleidslagen van het zorgsysteem: lokaal, regionaal en landelijk.

Een regionale aanpak van gezondheidsvraagstukken vraagt om het lenig heen en weer bewegen van betrokkenen tussen deze beleidslagen. In de voortdurende afstemming die plaatsvindt wordt de regio gevormd en gelegitimeerd, en wordt maatwerk mogelijk. De (beleid)activiteiten rondom netwerkvorming in de Zeeuwse regio zijn in deze context een illustratief voorbeeld.

Lees het artikel hier.

Terug