6 oktober Alumni middag “Bij de tijd”

18-08-2017 - Epe

Onze MhBA alumni zijn uitgenodigd om op vrijdagmiddag 6 oktober een alumni middag bij te wonen.
 
Dit jaar staat het thema ‘vermaatschappelijking van zorg’ centraal met Erik Gerritsen,  secretaris- generaal bij het ministerie van VWS als hoofdspreker. Het begrip vermaatschappelijking beschrijft het streven om een ieder een zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen.  Vermaatschappelijking is  al decennia lang een speerpunt van beleid, wat erop  wijst dat het een veranderingsproces van lange adem is. Het is  een zoektocht naar een nieuwe invulling van de verhoudingen tussen formele en informele zorg, individuele en collectieve voorzieningen, en publieke en private organisaties.  Het heeft dan ook niet enkel betrekking op zorg, maar op een samenhangend aanbod op meerdere levensterreinen, zoals wonen, zorg en welzijn. 
 
Erik Gerritsen zal ons deelgenoot maken van de, volgens hem, belangrijkste uitdagingen voor de vermaatschappelijking van de zorg in de (nabije) toekomst. Hij zal ingaan op de verhouding tussen beleid & uitvoering en een lans breken voor de eigen verantwoordelijkheid van zorgorganisaties en andere partijen in het vernieuwen van de zorg en het verder invullen van de beweging van vermaatschappelijking. Vervolgens staat hij meer dan open voor debat met jullie!
 
Voor en na het programma is, zoals altijd, ruim tijd ingeruimd voor napraten, herinneringen ophalen en weer nieuwe contacten leggen. 
 
Tijd: vrijdag 6 oktober 2017, 14.30-18.30u

Locatie: Villa Heidebad, Molenweg 17, 8162 PE Epe
 
Inschrijven uiterlijk 5 september 2017 via het aanmeldingsformulier

Terug