Conflict in het ziekenhuis: ligt het aan het bedrijfsmodel?

15-09-2017

Conflicten tussen de medische staf en besturen van ziekenhuizen kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Over de oorzaken hiervan en kansen die er liggen, verscheen deze maand een artikel in BoardRoom zorg, met  bijdragen van Piet-Hein Buiting en Wilma van der Scheer.

 

In het artikel staat de vraag centraal of het bedrijfsmodel een rol speelt bij het oplaaien van conflicten tussen medische staf en bestuur. Wilma van der Scheer geeft aan dat sinds 2010, toen besturen eindverantwoordelijk zijn gemaak tvoor de kwaliteit van zorg, de verhoudingen in het ziekenhuis zijn veranderd. Omdat ook de integrale bekostiging is ingevoerd, zijn geld en kwaliteit nu aan elkaar gekoppeld. Besturen en medische staf hebben daardoor meer met elkaar te dealen. Toch zie je juist in deze periode ook dat de zittingsduur van besturen langer wordt, dus lijkt er geen sprake te zijn van een toename van conflicten. Als basis voor een organisatie die conflicten kan voorkomen, noemt Van der Scheer gelijkgerichtheid en samenwerking. Dat kan bereikt worden door artsen opleidingen te laten volgen die hen verder laten kijken dan primaire zorg. Wanneer medische staf ook begrip heeft voor het bestuurlijke proces, is dat voor de samenwerking zeker bevorderlijk. 

 

Een opleiding in deze richting is Medisch Specialist en Bestuur, een programma van Piet-Hein Buiting. Volgens Buiting is het niet het businessmodel an sich dat een goede samenwerking in de weg kan staan of bevorderen. Het gaat erom of het model past bij de situatie waar het ziekenhuis zich in bevindt. Samenwerking krijg je volgens Buiting voor elkaar door 'er hard aan te werken én door in discussies tussen medische staf en bestuur steeds te wijzen op waar het in een ziekenhuis daadwerkelijk om gaat: het patiëntenbelang. Met het patiëntenbelang voor ogen, is er in het ziekenhuis steeds een basis tot samenwerking te vinden.'

 

Lees het hele artikel hier.

 

Terug