Onderzoek naar de trends en trendbreuken in zorgorganistaties

19-12-2017

Bestuurders in beeld: onderzoek naar de trends en trendbreuken in het besturen van zorgorganisaties

Eens in de vijf jaar voert het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur in samenwerking met de NVZD

een onderzoek uit naar hoe bestuurders in de zorg hun werk uitvoeren en tegen hun functie aankijken.

In de publicatie ‘Bestuurders in beeld’ presenteren we de meest recente uitkomsten.

U kunt er in lezen welke trends in besturen zich voortzetten en welke veranderingen er optreden.

Nieuw waren de vragen over aanstelling, opvolging en accreditatie. Ze

maken de inzichten in het carrièreverloop en de professionalisering van zorgbestuurders compleet.

Dit keer hebben we apart aandacht besteed aan de wijze waarop bestuurders contact onderhouden

met cliënten/patiënten. Uit de reacties blijkt dat bestuurders de individuele ervaringen en verhalen

van patiënten en cliënten actief opzoeken en benutten om hun beleid te toetsen maar vooral ook om

zicht te krijgen op de wijze waarop zorg dag in dag uit wordt verleend. Juist nu er meer behoefte is aan

‘maatwerk’ en ‘gezamenlijk beslissen’ zal de stem van de cliënt/patiënt aan belang winnen. Tot zover

een paar tipjes van de sluier opgelicht.           

                        

Terug