Nieuw: themaleergang Strategisch vastgoedbeleid

06-02-2018

Voor bestuurders en toezichthouders in de langdurige zorg

9 april en 14 mei 2018

Vastgoed in de zorg toekomstbestendig maken, is een belangrijke opgave voor bestuurders en toezichthouders. Hoe gaat u om met de behoeften van toekomstige cliënten en de positie van de zorginstelling in de waardeketen? Hoe speelt u in op de veranderende context van de governance en het nieuwe risico framework? En wat is in uw beleid de rol van diverse belanghebbenden? In de themaleergang Strategisch vastgoedbeleid onder leiding van prof. dr. Richard Janssen staan dergelijke kwesties centraal.

 

Juist nu verdient de strategische context van vastgoed aandacht. In de vraag naar zorg is er sprake van flinke dynamiek en diversificatie. De steeds kortere behandelduur en het langer thuiswonen van patiënten vraagt om andere concepten en logistieke oplossingen. Kwaliteitseisen veranderen, net als het keuzegedrag van uw doelgroepen.

In het nieuwe stelsel en sinds de financiële crisis van 2008 zijn de risico’s aan lange termijn investeringen ingrijpend verschoven. Financiering van vastgoed kent een andere tijdshorizon en heeft impact op de stuurbaarheid van de organisaties en financiële risico’s. Vanaf 1 januari 2019 is vastgoed volledig een onderdeel van het integraal tarief voor de zorg. Kosten van vastgoed moeten ‘terugverdiend’ worden. Dit vraagt om aangepast beleid en toezicht op beleid.

De leergang helpt u bij het op strategische wijze kunnen beoordelen en aansturen van vastgoedvragen en deze te verbinden met de zorgvisie van uw organisatie. Zo zorgt u dat vastgoed bijdraagt aan de ondersteuning van de zorgverlening van uw organisatie.
 
Strategie en praktijk
Het programma rust deelnemers toe op het nemen van strategische beslissingen met betrekking tot zorgvastgoed. Er is aandacht voor de ontwikkelingen in de zorg en de veranderende behoeften aan huisvesting. Steeds kijken we daarbij naar de praktijk en de impact van ontwikkelingen in de sector op de eigen organisatie. Wat zijn uw verantwoordelijkheden met betrekking tot het zorgvastgoed? Met welke strategische partners zou u kunnen samenwerken? Omdat u strategische vastgoedvragen leert beoordelen op hun impact vanuit uw eigen rol, maakt dit programma u als toezichthouder een betere gesprekspartner in strategische vastgoedoverleggen.
 
Programma

Dag 1: Vastgoed in context
We verkennen strategische beleidsvorming op basis van value based health care. Prof. dr. Pauline Meurs levert een bijdrage over de ontwikkelingen in de maatschappij en de zorg, die van invloed zijn op zorgvastgoed. Naast theorie is er ruim voldoende aandacht voor de praktijk, met bijdragen vanuit de langdurige zorg en het aanjaagteam langer zelfstandig wonen. In interactie met andere deelnemers neemt u ook uw eigen casus onder de loep.

 

Dag 2: Organisatie van vastgoedbeleid
Op dag 2 staat de organisatie van het vastgoedbeleid op basis van het CREM model centraal. Wat is de impact van integrale bekostiging en de verschillende financieringsvormen op de organisatie? Tim de Jong levert een bijdrage over ‘Make it buy it, or organise it’. Met Jos van Nieuwkoop beschouwen we de vastgoedcasus van Philadelphia.
Klik hier voor meer informatie en inschrijven

Terug