MhBA krijgt Richard Janssen als academisch directeur

11-06-2018

Master of Health Business Administration Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

MhBA krijgt Richard Janssen als academisch directeur

 

Per 1 maart is prof. dr. Richard Janssen academisch directeur van de Master of Health Business Administration (MhBA) van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Hij bekleedt deze functie samen met prof. dr. Inge Bongers. Vanuit zijn expertise in strategisch management wil hij deelnemers uitdagen de kracht van hun organisatie te verbinden met langetermijnontwikkelingen.

 

Richard Janssen is bijzonder hoogleraar Sturing en management van instellingen in de zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hoogleraar Economie en organisatie van de gezondheidszorg aan Tilburg University. Hij heeft ruim vijftien jaar bestuurlijke ervaring in de gezondheidszorg. Binnen de MhBA nam hij al langer het onderdeel over strategisch management voor zijn rekening. Nu gaat hij samen met Inge Bongers het gehele programma inhoudelijk leiden. De MhBA is bestemd voor managers en professionals op strategisch leidinggevende posities binnen de zorg, die een volgende stap in hun carrière willen maken.

 

Richard Janssen: ‘Het sturen van een zorgorganisatie is aanmerkelijk complexer geworden. Zorgorganisaties functioneren steeds meer als echte bedrijven die risico lopen, zaken doen met de bank en contracten moeten wegslepen bij gemeenten en zorgverzekeraars. Degenen op strategische posities moeten kunnen opereren in een dynamische omgeving. De MhBA voorziet mensen van de vaardigheden, kennis en inzichten die daarvoor noodzakelijk zijn.’

 

De nieuwe academisch directeur zal een sterk accent leggen op strategische thema’s. Hij vindt het belangrijk dat deelnemers oog krijgen voor langetermijntrends. ‘Hoe past datgene waarin jouw organisatie goed is binnen de ontwikkelingen op de lange termijn? Steeds meer zorg vindt bijvoorbeeld thuis plaats, terwijl de expertise elders zit: in ziekenhuizen, ggz-organisaties en verpleeghuizen. Hoe kun je het zo organiseren dat je deskundigheid beschikbaar is waar die gewenst is? Ik daag mensen graag uit te kijken naar langetermijnontwikkelingen, ook in andere sectoren, en die te vertalen naar mogelijkheden voor hun eigen organisatie.’

 

Richard Janssen zal de academische directie van de MhBA gezamenlijk voeren met Inge Bongers. Zij is betrokken bij de MhBA sinds 2013. Inge Bongers is bijzonder hoogleraar Evidence Based Management in de (geestelijke) gezondheidszorg aan Tilburg University en onderzoeksprogrammaleider bij GGZ Eindhoven en de Kempen.

Terug