Terugblik seminar “Betalen voor waarde”

18-04-2019

Op 17 april organiseerde Joost Zuurbier het seminar "Betalen voor waarde". De bekostiging van de curatele zorg is onderwerp van enkele recente betekenisvolle publicaties. Onder meer de NZa, de Radboud Universiteit en het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur onderzoeken de toekomstbestendigheid van de zorg. De nadruk komt steeds meer te liggen op rationalisatie (juiste zorg op de juiste plek) en preventie (voorkomen ipv repareren). Een breed deelnemersveld boog zich over ontwikkelingen en oplossingen.  

 

Betalen voor Waarde

Op woensdag 17 april is een groep van zorgverzekeraars, ziekenhuizen, financiers en academici bijeengekomen bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur om te praten over substitutie van zorg, de bekostiging en de verbinding met het toevoegen van waarde.
 
De directe aanleiding voor dit seminar ligt in 3 actualiteiten. 
 • het NZa adviesrapport over het belonen van zorg die waarde toevoegt; 
 • het boek over betaalbare zorg van prof. dr. Jeurissen; en 
 • de faillissementen van MC Slotervaart en IJsselmeerziekenhuizen. 
 
Het doel van het seminar was zoveel mogelijk discussie aan te jagen door ervaringen te delen, om zo te zien in hoeverre de huidige bekostiging het betalen voor waarde in de weg staat en welke vervolgstappen hieraan bijdragen. 
 
Analyse knelpunten in de huidige bekostiging
Onder de openingszin ‘What you pay is what you get’ heeft oud-directeur van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM drs. Frido Kraanen belicht waar de huidige bekostiging tekort schiet. In de huidige bekostiging doen zich de volgende problemen voor:
 

- Dominant systeemfalen:

 1. Er is geen verdienmodel op preventie.
 2. Door het silodenken (per wet, per partij) liggen incentives om anders te sturen ver uit elkaar.

- Partijen zijn weinig risicodragend. Zo heeft een zorgkantoor geen baat bij lagere uitgaven. 

 

- Er is voor externe private equity partijen geen rendement op geïnvesteerde zorgeuro’s te realiseren door het verbod op winstuitkering.

 

- Hoewel er geen perfect bekostigingsmodel is, is de grootste vraag hoe je de risico’s kunt managen:

 1. De huidige bekostiging kent een omzetprikkel, waardoor bespaarde tijd/ruimte wordt opgevuld met nieuwe zorg.
 2. Zorgontwikkelingen vragen om meer samenwerking indien we het leveren van minder zorg willen realiseren.
 3. Kwaliteit & transparantie zijn lastige knelpunten.
 4. In hoeverre is de huidige bekostiging een enabler voor innovatie?
- Populatiebekostiging zou een oplossing kunnen zijn. Hierin zal degene met de slimste oplossing prevaleren. Door het verschuiven van het risico naar de zorgaanbieders is echter geen ‘fit’ met de huidige spelregels (o.a. omzetprikkel DBC’s). Zorgverzekeraars kunnen hier een rol in nemen door ‘gezondheid’ in plaats van ‘zorg’ te verzekeren.
 
Op weg naar een agenda kan worden gesteld dat er sprake is van:
 1. Noodzaak en urgentie
 2. Politieke ruimte
 3. Weinig (gecoördineerde) actie
 4. Veel te winnen
 5. Veel te verliezen
De oplossingen zullen vanuit het veld moeten komen. Vandaar dit seminar.
 
 
 
Van output naar waarde: hoe concreet verder?
In de discussie die volgde na de inhoudelijke pitches was te merken dat de meningen onderling sterk verschillen. De woorden “regie”, “vertrouwen” en “kernwaarden” werden centraal gesteld om iets te kunnen bereiken in een regio.
 
Daarnaast kwam in de discussie sterk naar voren dat er meer geleerd moet worden van de huidige initiatieven, vooral op het vlak van coördinatie van acties, regievoering, en schaalbaarheid. 
 
 
 
Er zijn concrete aandachtspunten benoemd. Binnen regio's zullen de verschillende zorginstellingen, die samen willen werken aan 'de juiste zorg op de juiste plek', zich moeten richten op de volgende vragen:
 
 • Waar zou de regie (leiderschap) kunnen zitten?
 • In welke subpopulaties zit potentie?
 • Hoe zorgt men voor voldoende vertrouwen tussen de stakeholders?
 • Wat is, op basis van de samenleving, de waarden die we centraal willen stellen? 
 • Wat zijn de randvoorwaarden van de stakeholders in de regio?
 • Wat zijn de goede voorbeelden?
 • Wat zijn de effecten bij opschaling?
 • Wat zijn de effecten op het verdienmodel van de stakeholders?
 • Waar zit de potentiële disruptie?
 
 
 
Aanvullende literatuur
 
Terug