Goede start voor leergang regionale zorgbestuurders

13-12-2019

Regionale professionals in de eerste lijn verbinden en opleiden tot zorgbestuurders voor de toekomst. Dit najaar is de leergang Healthcare Potentials, een nieuw programma van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, van start gegaan. Tijdens deze unieke leergang gaan deelnemers aan de slag met het ontwikkelen van hun persoonlijk leiderschap en het vinden van vernieuwende antwoorden op de steeds complexere vraagstukken waar de zorg voor staat.

 

Healthcare Potentials is mogelijk gemaakt door zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en Reos, de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio’s Zuid-Holland Noord, Haarlemmermeer en Amstelland. De aanpak en opzet van de leergang is onder advies van een onafhankelijke klankbordgroep van oud-bestuurders met een sterke regionale binding tot stand gekomen.

Deelnemers van het eerste Healthcare Portentials programma

(De deelnemers van de eerste leergang Healthcare Potentials: mevrouw drs. J. van der Dussen, mevrouw drs. A. van Elk-Klink, mevrouw drs. M. van Guldener, mevrouw drs. A.G. Kaspers, de heer R.L.R. van Kraaij, mevrouw drs. A. Kroezen, de heer A. Lambalk, mevrouw M.A.M. Lambregts, mevrouw drs. C.M. Nater-Berkeljon, mevrouw F.M. Posthumus, mevrouw C.W. Postma MSc, mevrouw drs. S.A.T. Rutten, mevrouw drs. M. Scheffer, mevrouw drs. E. van der Schoor, mevrouw C.J. Smeets, mevrouw M.R.A. Timmer-Timmerman, mevrouw C. Vermeulen, mevrouw M. van Weering, mevrouw drs. M. Wester en de heer J. Zijp MSc).

 

Inhoud van de leergang
In de leergang wordt veel aandacht besteed aan persoonlijk leiderschap. De deelnemers doen bestuurlijke en bedrijfskundige kennis van de gezondheidszorg op, met aandacht voor actuele zorgthema’s. In het programma gaat iedere deelnemer daarnaast een eigen eerstelijnsvraagstuk uitwerken. Bijvoorbeeld het verbeteren van de dienstverlening van de verloskundige zorg of een betere samenwerking tussen huisartsen, thuiszorg en apothekers. Volgens programmaleider Maarten Janssen van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur doet Healthcare Potentials een groot beroep op de deelnemers: “Ze zijn erg gemotiveerd en dat is ook nodig. Goed om te zien dat de deelnemers tijdens de eerste bijeenkomst direct aan de slag zijn gegaan. Ze verkennen samen hoe de regionale zorg toekomstbestendig kan worden georganiseerd en hoe je daarbij je eigen positie en belangen kunt overstijgen.”

 

Gemotiveerde deelnemers
De animo voor de leergang was groot: uit de bijna 50 aanmeldingen heeft Erasmus Centrum voor Zorgbestuur 20 enthousiaste kandidaten geselecteerd. De groep bestaat uit onder meer huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, gemeenteambtenaren en managers van zorginstellingen. Zij hebben allen binding met de regio. Vanuit hun verschillende achtergronden gaan zij de uitdaging aan om met innovatieve oplossingen te komen voor vraagstukken uit de zorg. Inmiddels heeft de groep een korte maar intensieve studiereis naar Manchester en Londen achter de rug, waar naast inhoudelijke inspiratie ook verder is gewerkt aan het kennismaken met elkaar en elkaars veranderopgave in de regio.

 

Uitkomsten
De Healthcare Potentials leergang wordt afgerond in juni 2020. De resultaten daarvan worden – zo mogelijk – gedeeld door de betrokken partijen. Meer informatie over het programma vindt u hier.

Terug