Presentatie Spiegelbeeld kwaliteitskader VGN

30-01-2020

Maandag 28 januari was de presentatie van het rapport Spiegelbeeld kwaliteitskader gehandicaptenzorg. 'Twee jaar na de start van het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg, kijken we in de spiegel'. 

 

Wilma van der Scheer en Annemiek Stoopendaal stelden het Spiegelbeeld samen. Zij organiseerden onder meer twee invitational conferences voor betrokkenen uit de gehandicaptenzorg, van cliënten en medewerkers tot toezichthouders. De onderzoeksvraag was: hoe helpt het kwaliteitskader voor de langdurige gehandicaptenzorg organisaties om het leren en verbeteren in de sector te stimuleren? 


Uit het onderzoek blijkt dat verschil doet leren. 


Het onderzoek laat zien dat het kwaliteitskader voor verschillende personen verschillende dingen betekent. 
Door het delen van die ervaringen tussen medewerkers en teams kan individueel leren organisatie leren worden. 
Door het delen van ervaringen met interne én externe betrokkenen kan organisatieleren ook sector leren worden. En kan een permanente feedbackloop ontstaan tussen beleid en praktijk.

 

 

Op de website van vgn leest u een verslag van de dag, in woord en beeld.

 

Het onderzoeksrapport vindt u hier.

Terug