Blogs

 

Pauline Meurs: Zorgbonusregeling is nauwelijks uitvoerbaar
24-11-2020
Een verhoging van de salarissen van zorgpersoneel zit er voorlopig niet in. Dit kabinet heeft wel een gebaar gemaakt: een bonus voor het zorgpersoneel dat in het begin van de corona-uitbraak, in het voorjaar, een uitzonderlijke prestatie leverde en ook nu weer vol aan de bak is. De bonusregeling is echter nauwelijks uitvoerbaar, er is minimale ruimte voor eigen invulling.

Pauline Meurs: Bescherm de arts beter bij euthanasie
29-10-2020
Na een rechtsgang van welgeteld vier jaar werd een verpleeghuisarts die het leven van een zwaar demente patiënt had beëindigd niet strafbaar bevonden. Een professional zo lang ten onrechte in het ongewisse laten, heeft grote gevolgen voor haar en haar (werk)omgeving.

Pauline Meurs: Korting langdurige zorg weinig respectvol
01-10-2020
Zorgkantoren willen aan de langdurige zorg een forse korting opleggen. Dat betekent verschraling van zorg, de cliënt is de verliezer, betoogt Pauline Meurs in het FD van 30 september.

Pauline Meurs en Paul Frissen over Kader Goed Bestuur
29-09-2020
Hoogleraren Pauline Meurs en Paul Frissen betogen dat het Kader Goed Bestuur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de plank misslaat: externe toezichthouders moeten schadelijk gedrag opsporen, maar niet voorschrijven wat goed bestuur is.

Wilma van der Scheer: Een pleidooi voor traagheid
16-07-2020
In Coincide Magazine schreef Wilma van der Scheer over de ruimte voor nieuwe werkwijzen die nodig is in de zorg. Een pleidooi voor traagheid, het ontzorgen van de zorg en maatwerk door samenwerken. Lees het hele artikel hier.

Pauline Meurs: De valkuil van de centrale besluitvorming
10-07-2020
Wat in crisistijd goed werkt, kan in vredestijd juist heel verkeerd uitpakken. Het is een valkuil om in de simplistische redenering te vervallen dat een eenduidige en heldere besluitvorming altijd beter is dan een met moeite bereikt compromis.

Wilma van der Scheer: Hoe pakken we de draad weer op?
25-06-2020
In plaats van een acute crisis belanden we langzaamaan in een sluimerende crisis. Waar sommigen helden waren, waren anderen even niet nodig. Hoe gaan we verder vanaf hier? Welke lessen te trekken?

Pauline Meurs: Over richtlijnen en duivelse dilemma's
11-06-2020
RIVM-richtlijnen ontslaan professionals nooit van de plicht een eigen afweging te maken, schrijft Pauline Meurs in haar column voor fd van 10 juni.

Richard Janssen: interview in Zorgvisie
11-06-2020
Zorgaanbieders kunnen best een deel van hun eigen vermogen gebruiken om de financiële klappen van de coronacrisis op te vangen. Dat zegt hoogleraar Richard Janssen in een interview over de impact en de lessen van de coronacrisis op de zorg. ‘De reputatieschade bij zorginstellingen kan leiden tot negatieve groei.’

Pauline Meurs: Intensive care hoort in Wet Publieke Gezondheid
14-05-2020
Ic-zorg moet altijd beschikbaar zijn en dus met collectieve middelen worden gefinancierd, aldus Pauline Meurs in haar column van 13 mei in het fd.