Blogs

 

Pauline Meurs: Dit beleid maakt ongezonde mensen niet gezonder
19-04-2021
De al bestaande ongelijkheid op het gebied van gezondheid in Nederland wordt tijdens de coronacrisis extra uitvergroot. De plaats van je wieg, opleidingsniveau, salaris en sociaal netwerk bepalen in grote mate je kans op een lang, gezond leven.

Pauline Meurs: Ook op zorggebied valt in stemhokje wat te kiezen
16-03-2021
Als zwevende kiezer is Pauline Meurs in de verkiezingsprogramma’s van vijf partijen (VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks) gedoken en op zoek gegaan naar de plannen op het gebied van volksgezondheid en zorg.

Pauline Meurs: Specifieke beloning, zeggenschap maken cao beter
18-02-2021
Dit jaar staan in de sector zorg en welzijn tien nieuwe cao’s op de agenda. De verwachtingen zijn hooggespannen. Wat is er mogelijk aan de onderhandelingstafel?

Pauline Meurs: De zorg is gebaat bij een tandje minder overheid
21-01-2021
Bij de makers van de wet is steeds minder kennis en ervaring over de dagelijkse zorgpraktijk die zij reguleren. Toch willen veel partijen nog meer sturing van overheid in zorg, maar het probleem is juist de gedetailleerde wetgeving. De overheid wil te veel ‘in control’ zijn en moet professionals juist vertrouwen geven.

Wilma van der Scheer: Rebel-leren
14-12-2020
“In crisistijd leer je pas echt je organisatie kennen” zo hoor ik tegenwoordig geregeld. De coronacrisis vergroot zaken uit en maakt expliciet wat anders impliciet blijft. Onder druk blijkt bijvoorbeeld hoe het ervoor staat met je samenwerkingsrelaties. Het is mooi als dat positief verrast. Dan is er trots op de organisatie, bijvoorbeeld op de bereidheid van professionals die tijdelijk andere rollen op zich nemen, op de gerealiseerde samenwerking met collega-instellingen die tot kortgeleden misschien vooral als concurrenten werden gezien. Onder druk van de crisis lukt het zaken (sneller) voor elkaar te krijgen die anders moeilijk van de grond komen, zoals het benutten van de mogelijkheden voor e-health.

Pauline Meurs: Zorgbonusregeling is nauwelijks uitvoerbaar
24-11-2020
Een verhoging van de salarissen van zorgpersoneel zit er voorlopig niet in. Dit kabinet heeft wel een gebaar gemaakt: een bonus voor het zorgpersoneel dat in het begin van de corona-uitbraak, in het voorjaar, een uitzonderlijke prestatie leverde en ook nu weer vol aan de bak is. De bonusregeling is echter nauwelijks uitvoerbaar, er is minimale ruimte voor eigen invulling.

Pauline Meurs: Bescherm de arts beter bij euthanasie
29-10-2020
Na een rechtsgang van welgeteld vier jaar werd een verpleeghuisarts die het leven van een zwaar demente patiënt had beëindigd niet strafbaar bevonden. Een professional zo lang ten onrechte in het ongewisse laten, heeft grote gevolgen voor haar en haar (werk)omgeving.

Pauline Meurs: Korting langdurige zorg weinig respectvol
01-10-2020
Zorgkantoren willen aan de langdurige zorg een forse korting opleggen. Dat betekent verschraling van zorg, de cliënt is de verliezer, betoogt Pauline Meurs in het FD van 30 september.

Pauline Meurs en Paul Frissen over Kader Goed Bestuur
29-09-2020
Hoogleraren Pauline Meurs en Paul Frissen betogen dat het Kader Goed Bestuur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de plank misslaat: externe toezichthouders moeten schadelijk gedrag opsporen, maar niet voorschrijven wat goed bestuur is.

Wilma van der Scheer: Een pleidooi voor traagheid
16-07-2020
In Coincide Magazine schreef Wilma van der Scheer over de ruimte voor nieuwe werkwijzen die nodig is in de zorg. Een pleidooi voor traagheid, het ontzorgen van de zorg en maatwerk door samenwerken. Lees het hele artikel hier.