header afbeelding
 
 

‘Besturen in de zorg vraagt een goed inzicht in de effecten van digitalisering op de zorg (organisatie). Digitalisering raakt steeds meer de kern van de zorg zelf. Dit programma verbindt inzichten met het transformatieproces van de eigen organisatie en levert een concreet plan op.’


Rob Hoogma 
 

Digitale transformatie

 

Digitale transformatie is een programma dat twee veelal gescheiden werelden bij elkaar brengt: die van het inzicht in de meest recente kennis over digitalisering in de zorg én het in praktijk brengen daarvan in de eigen zorgorganisatie. Digitalisering heeft een enorme impact op vele aspecten van de zorg(organisatie), de medewerkers en cliënten. Het programma ondersteunt bestuurders in het (verder) implementeren van de digitalisering in de eigen organisatie, mogelijk ook samen met andere partijen in de keten. Het programma heeft als resultaat een concreet transformatieplan, dat samen met de direct betrokkenen uitgevoerd wordt.

 

►►► Digitale inloopavonden

Woensdagavond 27 en donderdagavond 28 oktober vinden digitale inloopavonden plaats. Om 20.00 uur geven programmaleiders Helene Wüst en Rob Hoogma via Zoom een inkijkje in dit nieuwe programma. Gedurende ca. één uur worden de speerpunten van het programma belicht en is er ruimte om vragen te stellen. 

Wij ontvangen uw aanmelding graag op nefkens@eshpm.eur.nl. U krijgt dan de zoomlink toegestuurd.

 

Doelgroep

Het programma richt zich op bestuurders in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, ggz en jeugdzorg. Ook sluiten de programmaleiders vanuit de eigen organisatie bij bepaalde onderdelen aan. Van deelnemers wordt verwacht dat zij actief aan de slag gaan, of al bezig zijn, met de digitalisering in hun organisatie. De eigen organisatie is (deels) voorbereid en heeft tijd en middelen beschikbaar. Deelnemers willen graag met en van elkaar leren, en samen een community of practice vormen.

 

Programmaopzet

Vier modules en aanvullende webinars. De eerste module bestaat uit drie dagen met drie overnachtingen en is alleen voor bestuurders. De overige modules beslaan anderhalve dag met een overnachting.  Het programma omvat inleidingen van experts uit wetenschap en praktijk en webinars (interactief), werksessies en uitwisselingsbijeenkomsten (op locatie en online), werkbezoeken binnen Nederland, expertconsulting en individuele coaching en intervisie.

 

Praktische informatie

Duur: zes maanden, start 30 januari 2022. 

 

Kosten: de deelnamekosten voor 2022 bedragen € 13.900. Dit is inclusief de kosten van de literatuur, maar exclusief de kosten van verblijf tijdens de vier modules.


Data 2022:

Module 1: zondag 30 januari 2022 17.00 uur tot woensdag 2 februari 2022 13.00 uur
Module 2: 31 maart en 1 april 2022
Module 3: 30 en 31 mei 2022
Module 4: 1 en 2 september 2022

 

Locatie: centraal in het land

 

Studiekosten kunnen in veel gevallen worden afgetrokken van de belasting. Voor meer informatie, zie FAQ.