Waarom aparte programma’s voor de zorgsector?

Bij algemene managementprogramma’s of MBA’s hebben de docenten geen of weinig kennis van de gezondheidszorg. Zij kunnen geen feedback geven op de specifieke managementvraagstukken die spelen binnen de zorg, met zijn kenmerkende combinatie van publieke, private en professionele eigenschappen.

 

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur ziet zichzelf niet alleen als opleider, maar ook als partij in de ontwikkeling van de gezondheidszorg als geheel. Leren door interactie staat daarom centraal. Onze docenten en inleiders kunnen de brug slaan naar de specifieke context van de gezondheidszorg. Van deelnemers verwachten we dat zij in staat zijn de vertaling te maken naar hun eigen werksituatie.