Dr. E. (Lizette) van Veen-Berkx

Programmamanager medisch specialisten & Onderzoeker
010 - 408 8554 of 06 - 2434 2635
berkx@eshpm.eur.nl
Kamer J6-15

 

“Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden”. Continu blijven leren, betekent openstaan voor nieuwe kennis en inzichten van anderen. Ook het delen van praktijkervaringen met anderen (al dan niet collega’s) en het durven reflecteren op je eigen handelen, draagt bij aan leren. Daarom is het mooi dat elk programma van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur zijn eigen evenwicht kent tussen theoretische kennis, praktijkervaringen en reflectie. Het leren van elkaar staat in onze programma’s voorop en daar kun je volgens mij alleen maar (nog) “beter” van worden!Lizette van Veen-Berkx werkt sinds januari 2017 bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur als programmamanager voor medisch specialisten en wetenschappelijk onderzoeker. Zij houdt zich vooral bezig met de inhoudelijke organisatie van in-company programma’s voor ziekenhuizen en op termijn ook met het Imagine2 programma: betere ziekenhuiszorg met clinical leadership. Hiernaast is zij betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van diverse onderzoeksprojecten van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

 

Lizette is opgeleid als gezondheidswetenschapper aan Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM, voorheen iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na haar afstuderen in 2002 volgde een aanstelling als beleidsadviseur kwaliteit & zorginnovatie in het Erasmus MC te Rotterdam, specifiek voor de afdelingen Hematologie, Interne Oncologie, Ambulante Zorg Daniël den Hoed en de Trial & Research bureaus. Na drie jaar maakte zij intern de overstap naar een Erasmus MC-breed programma ‘Ruimte voor Nieuw’ en voerde doelmatigheidsonderzoek uit op meerdere snijdende afdelingen. De buitenwereld lonkte en een aanstelling als senior adviseur bij PricewaterhouseCoopers Advisory Health Care in Amsterdam en Utrecht volgde. Hier deed zij ervaring op met opdrachten op strategisch niveau voor Raden van Bestuur in voornamelijk de cure maar ook de care sector, als ook voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Na dit avontuur keerde zij, met de behoefte aan verdieping, terug naar het Erasmus MC om leiding te geven aan het landelijke samenwerkingsverband ‘Benchmarking OK’ waarin de operatiekamercomplexen van alle acht de universitair medische centra van Nederland participeren.

 

Na een paar jaar is Lizette, naast het projectleiderschap, gestart met onderzoek naar OK-planning en OK-performance van de acht UMC’s. In december 2016 promoveerde zij op het proefschrift “Benchmarking Operating Room Performance in Dutch University Medical Centers” (promotoren: prof.dr. G. Kazemier en prof.dr. H.G. Gooszen).