Rob Hoogma

Programmadirecteur
hoogma@eshpm.eur.nl

 

Rob Hoogma is bij Erasmus Centrum voor Zorgbestuur als programmadirecteur betrokken bij het programma Digitale transformatie.

 

Rob is werkzaam als interim-manager, strategisch consultant en coacht (aankomende) bestuurders en toezichthouders. Ook is hij zelf toezichthouder bij verschillende zorgorganisaties. Zijn focus ligt op implementatie van technologische innovatie en digitale toepassingen binnen de zorg. 

 

Na een studie psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen was hij aan dezelfde universiteit verbonden als wetenschapper, waar hij onderzoek deed naar de wijze waarop innovaties tot stand komen in de zorg. Daarna was hij werkzaam als partner bij Twynstra Gudde, in de rol van consultant en interim-bestuurder. Vervolgens stapte hij over naar de zorg zelf en werd voorzitter van de raad van bestuur van Siza. In 2016 richtte hij Academy Het Dorp op, een organisatie die voor bedrijven digitale innovaties toetst op werking en bruikbaarheid voor cliënten en professionals. Ook begeleidt de Academy zorgorganisaties met de transformatie, die het gevolg is van digitalisering. Plaats, tijd en wijze van zorgverlening zullen door digitalisering drastisch veranderen wat vele perspectieven biedt voor nijpende vraagstukken als het tekort aan zorgprofessionals, oplopende zorgkosten en preventieve gezondheidszorg.