Erasmus School of Health Policy & Management heeft een vacature voor 2 promovendi (2.0 fte)

 

Shared Governance in de Zorg

 
Omschrijving
In de gezondheidszorg voltrekt zich een ingrijpend veranderingsproces met consequenties voor alle betrokkenen: patiënten, professionals, managers en bestuurders. Als gevolg van de decentralisatie van grote delen van de zorg naar gemeenten en een meer doelgroepgerichte benadering van zorgverlening – dicht bij mensen thuis – worden nieuwe verbanden gesmeed tussen maatschappelijke sectoren en organisaties, met de cliënt als beoogde spin-in-het-web. De vermaatschappelijking van de zorg die hiermee is ingezet vraagt ook om nieuwe vormen van sturing.
Het onderzoek richt zich op de verschillende manieren waarop shared governance – waarbij managers en professionals samen invulling geven aan de strategie van een organisatie – invulling krijgt. Wij zijn op zoek naar twee promovendi, met elk een eigen invalshoek op het thema:
  1. Een onderzoek gaat over shared governance in organisaties.
    De focus ligt op wat zich afspeelt binnen organisaties en tussen beroepsgroepen.
  2. Een onderzoek gaat over shared governance tussen organisaties
    De focus ligt op wat zich afspeelt tussen organisaties en in regio’s.
 
In het onderzoek zal gebruik gemaakt worden van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden. Gezien het verkennende karakter heeft een aanpak via case-studies de voorkeur.
 
Vereisten
Kandidaten voor de functie dienen te beschikken over een master in Gezondheidswetenschappen, Bestuurskunde, Sociologie, Management en Organisatiewetenschappen of soortgelijke disciplines en ervaring te hebben met (kwalitatief) onderzoek. Kandidaten moeten sociaal vaardig zijn, affiniteit hebben met het Nederlandse zorgstelsel en vloeiend zijn in Nederlands en Engels zowel in woord als geschrift. Ook is het van belang dat kandidaten goed in staat zijn hun werkzaamheden te plannen en te organiseren en voortgang te bewaken.
 
Werkomgeving
De onderzoeken maken onderdeel uit van de academische werkplaats Zorgbestuur van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is de post-academische partner van Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Het Centrum voor Zorgbestuur werkt voor de uitvoering van onderzoek in het bijzonder samen met de sectie Health Care Governance van ESHPM. Zie www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl voor meer informatie.
 
De begeleiding van het onderzoek is in handen van dr. Wilma van der Scheer, prof. dr. Roland Bal en prof. dr. Pauline Meurs. 
 
Erasmus School of Health Policy and Management
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is binnen Nederland leidend met haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, gericht op beleids- en management onderwerpen in de gezondheidszorg. ESHPM verzorgt een bacheloropleiding, vijf masteropleidingen, een schakelprogramma voor zij-instromers en postacademisch onderwijs. 
 
Bij ESHPM zijn onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verbonden. Kennis en ervaring uit verschillende wetenschappelijke disciplines zoals economie, recht, sociaal-medische wetenschappen, organisatiekunde en bestuurskunde worden er samengebracht en toegepast in de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire benadering van onderwijs en onderzoek is uniek.
 
ESHPM is gehuisvest in het Bayle (J) Building op campus Woudestein van de Erasmus University Rotterdam en heeft een sterke verbondenheid met Erasmus MC. Bij ESHPM studeren 950 studenten en werken 150 medewerkers. Internationalisering wordt hooggewaardeerd bij ESHPM. Het aantal studenten, docenten en onderzoekers vanuit het buitenland is aanzienlijk toegenomen over de afgelopen jaren en hebben ons programma verrijkt.
 
Arbeidsvoorwaarden
We bieden beide promovendi een fulltime aanstelling (38 uur in de week) voor een periode van 1,5 jaar, met de intentie – bij gebleken geschiktheid – deze te verlengen met 2,5 jaar. Het salaris wordt vastgesteld op basis van de promovendusschaal van de CAO voor Nederlandse Universiteiten en zal variëren van € 2.222 in het eerste jaar tot € 2.840 in het vierde jaar. Daarnaast omvat het aantrekkelijke arbeidsvoorwaardenpakket onder meer een structurele eindejaarsuitkering van 8,3%, een vakantie-uitkering van 8% en ruime verlof- en opleidingsfaciliteiten. Beoogde ingangsdatum is 1 juni 2018, of eerder indien mogelijk.
 
 
Sollicitatie en meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Wilma van der Scheer (vanderscheer@eshpm.eur.nl). Kandidaten dienen een brief met curriculum vitae, twee referenties en een bewijs van schrijfvaardigheden (bijvoorbeeld een artikel of scriptie) per email te sturen naar sollicitatie@eshpm.eur.nl, onder vermelding van ‘Promovendus shared governance in de zorg’. Vermeldt u s.v.p. ook in de brief naar welke invalshoek op het onderzoek uw voorkeur uitgaat (shared governance in organisaties of tussen organisaties). De uiterste datum voor inzenden is 23 april 2018. Gesprekken vinden plaats in week 17.