Vacature Programmamanager MHBA


Een functie op het snijvlak van de wetenschap en de praktijk van (het management van) de gezondheidszorg.

 

Organisatie
Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, direct verbonden aan de Erasmus Universiteit, ontwikkelt en verzorgt postacademische onderwijsprogramma’s voor managers en bestuurders in de gezondheidszorg. Elk programma heeft een eigen programmadirectie, die verantwoordelijk is voor de inhoud van het programma. De onderwijsprogramma’s worden ondersteund door wetenschappelijk onderzoek naar het besturen van gezondheidszorgorganisaties.

 

Doel
De programmamanager van de MHBA heeft als kerntaak het uitvoering (laten) geven aan, beheren (financieel, kwalitatief, inhoudelijk) en continu (door)ontwikkelen van de geaccrediteerde Master of Health Business Administration (MHBA) cf. de accreditatievereisten van de NVAO (indien voor een ander accreditatieorgaan is gekozen gelden de vereisten van dat orgaan), relevante vraagstukken in de maatschappij en behoeftes in de markt. Hij/zij is verantwoordelijk voor een excellente voorbereiding en uitvoering van de lesdagen (gemiddeld eens per drie à vier weken een twee of driedaagse bijeenkomst op locatie) en treedt daarbij afwisselend op als coördinator, facilitator, (proces)begeleider en docent.

Dit vereist dat de programmamanager inhoudelijk deskundig is op een voor de MHBA relevant kennisdomein, in staat is inspirerend leiding te geven aan leergroepen, leerresultaten van deelnemers monitort, hen uitdaagt en begeleidt in hun ontwikkeling als strategisch manager in de zorg.

De programmamanager is mede verantwoordelijk voor de organisatorische inbedding van de opleiding en draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van andere of nieuwe onderwijs- en/of onderzoeksactiviteiten binnen de organisatie.

 

Kernactiviteiten

 • Vorm en uitvoering geven aan de geaccrediteerde executive Master of Health Business Administration (MHBA) cf. de onderwijsvisie van de MHBA.
 • Samen met de collega programmamanager verantwoordelijk voor het ontwikkelen, aantoonbaar verbeteren en vernieuwen van het onderwijs op basis van (vak)evaluaties, accreditatievereisten, ontwikkelingen in de maatschappij en behoeftes in de markt.
 • Zich op de hoogte houden van ontwikkelingen in zorg en executive onderwijs, het leggen en onderhouden van contacten met mogelijke sprekers en samenwerkingspartners voor verbetering en vernieuwing van het programma.
 • Doorvoeren van proces- en productverbeteringen bijdragend aan een efficiënte organisatie van het onderwijs en een excellent en onderscheidend aanbod.
 • Uitvoering (laten) geven aan het programma, begeleiden van de onderwijsdagen en de groepsprocessen tijdens, rondom en tussen de onderwijsbijeenkomsten.
 • Verantwoordelijk voor de inzet en aansturing van (kern)docenten op verschillende kennisdomeinen en de verbinding tussen de kennisdomeinen.
 • Interactief en motiverend doceren op het eigen kennisdomein, relevant voor de MHBA.
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van leerdoelen en het ontwikkelen van passende toetsvormen.
 • Verantwoordelijk voor het monitoren van leerresultaten van deelnemers, het begeleiden, uitdagen en steunen van deelnemers in hun ontwikkeling als strategisch manager in de zorg.
 • Coördineren en organiseren van de thesisbegeleiding, het begeleiden van deelnemers bij het uitvoeren van onderzoek en het schrijven van de master thesis.
 • Beoordelen van en feedback geven op werkstukken en (huiswerk)opdrachten van deelnemers.
 • Bewaken van de kwaliteit van het programma aanbod cf. accreditatievereisten met gebruik van verschillende evaluatiemethoden en –momenten.
 • Mede richting en uitvoering geven aan het accreditatieproces.
 • Bijdragen aan een goede samenwerking binnen het programmateam (waaronder academisch directeur(en), collega programmamanager(s) en programmacoördinator(en)) van de MHBA en het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, gericht op het behalen van gestelde doelen.


Competenties en overige functievereisten
Initiatiefrijk
Resultaatgericht
Samenwerken
Didactisch vaardig
Communicatief
Zakelijk
Flexibel

 

Professionele rollen:
Procesbegeleider
Projectmanager
Docent
Relatiebeheerder


Overige functievereisten

 • Aantoonbare affiniteit met de doelgroep (strategisch managers van gezondheidszorgorganisaties) en de vraagstukken waar zij voor staan.
 • Kennis van de wetenschap èn de praktijk van het managen van gezondheidszorgorganisaties
 • Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur gepromoveerd.
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
 •  Bij voorkeur 5 jaar relevante werkervaring.

 

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor vooralsnog de duur van 1 jaar. Na deze periode behoort een dienstverband voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden.
Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur heeft een aantrekkelijk pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het salaris is afhankelijk van je opleiding en werkervaring; richtlijn: schaal 12 CAO-Nederlandse Universiteiten. Dit salaris is van toepassing wanneer de functie volledig, goed en zelfstandig uitgevoerd wordt, een en ander ter beoordeling van de directeur.
Beoogde ingangsdatum is 1 mei 2018.


Rapportage/ verantwoording
De programma manager legt functioneel verantwoording af en adviseert aan de Academisch directeur. Hiërarchisch gezien ontvangt de programmamanager leiding van de directeur van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

 

Omvang
0,8 - 1,0 fte, waarbij er van uit gegaan wordt dat de programmamanager deels ook inzetbaar is voor organisatiebrede projecten en activiteiten.

 

Procedure
Stuur je CV met motivatiebrief naar mevr. Laura de Bruijn (debruijn@eshpm.eur.nl).
Uiterste aanleverdatum is 25 maart 2018. Binnen 2 weken na deze datum zullen gesprekken gevoerd worden.
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.