Promovendus “Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstraat: gedeelde zorg in de wijk” 

 
 

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en studiekwaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. Belangrijke waarden voor de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn durf, nieuwsgierig, maatschappelijke betrokken, grensverleggend en streven naar succes.

 

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is binnen Nederland leidend met haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, gericht op beleids- en management onderwerpen in de gezondheidszorg. ESHPM verzorgt een bacheloropleiding, vijf masteropleidingen, een schakelprogramma voor zij-instromers en postacademisch onderwijs. 
Bij ESHPM zijn onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verbonden. Kennis en ervaring uit verschillende wetenschappelijke disciplines zoals economie, recht, sociaal-medische wetenschappen, organisatiekunde en bestuurskunde worden er samengebracht en toegepast in de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire benadering van onderwijs en onderzoek is uniek.
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) is gehuisvest in het Bayle (J) Building op campus Woudestein van de Erasmus University Rotterdam en heeft een sterke verbondenheid met Erasmus MC. Bij ESHPM studeren 950 studenten en werken 150 medewerkers. Internationalisering wordt hoog gewaardeerd bij ESHPM. Het aantal studenten, docenten en onderzoekers vanuit het buitenland is aanzienlijk toegenomen over de afgelopen jaren en hebben ons programma verrijkt.
 

Beschrijving onderdeel 

De promovendus komt in dienst van de universiteit. Het promotietraject maakt onderdeel uit van de academische werkplaats zorgbestuur van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, waaronder diverse onderzoeken vallen. Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is de post-academische partner van Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Het Centrum werkt voor de uitvoering van onderzoek i.h.b. samen met de sectie Health Care Governance van ESHPM en de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences in het kader van het Research Excellence Initiative “The State of Local Welfare”. 
 
 

Promovendus (omvang aanstelling 1.0 fte)

“Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstraat: 

gedeelde zorg in de wijk” 

 

Omschrijving onderzoek

Als gevolg van de decentralisatie van grote delen van de zorg naar gemeenten en het idee van zorg dicht bij mensen thuis, worden nieuwe wijkgerichte en regionale verbanden gesmeed tussen maatschappelijke sectoren (zorg, welzijn, wonen) en organisaties: met de cliënt als beoogde spin-in-het-web.  Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstraat. Onder invloed van deze ‘vermaatschappelijking’ van de zorg ontstaan nieuwe strategische vragen en nieuwe ideeën over de aansturing van de zorg. Strategische vragen gaan bijvoorbeeld over samenwerking rondom cliënten in wijkgerichte en regionale netwerken, substitutie, en bevordering van zelfzorg (o.a. RVS 2017, SCP 2017). Het doel is dat macht en het aanzien van organisaties minder centraal komen te staan, terwijl de ervaringen van medewerkers én cliënten juist meer op de voorgrond komen te staan.
In dit promotieonderzoek voert de promovendus etnografisch onderzoek uit naar de organisatie van wijkgerichte zorg en nieuwe strategische vraagstukken. De promovendus zal verschillende cases onderzoeken van de transitie van verzorgingsstaat naar verzorgingsstraat: zowel in het sociale domein (wijkgerichte zorg) als in de ziekenhuiszorg. Mogelijke opties hierin zijn: regionalisering van ziekenhuiszorg, gemeentelijke wijkteams; zorg door commerciële aanbieders & de inzet van medewerkers zonder specifieke zorgachtergrond; keukentafelgesprekken tussen burgers en gemeenten. In overleg met promotoren wordt de onderzoeksopzet verder uitgewerkt en verdiept. Theorieën die bij de uitwerken van het onderzoeksvoorstel kunnen worden gebruikt zijn onder andere: street-level bureaucracy, governmentality, network governance, publieke/private waarden. 
 
Context/omgeving:
De begeleiding van het onderzoek is in handen van dr. Wilma van der Scheer (co-promotor), prof. dr. Kim Putters (promotor) en dr. Lieke Oldenhof (co-promotor). Wilma van der Scheer is directeur van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Zij is gepromoveerd op governance van zorg en geeft leiding aan de academische werkplaats zorgbestuur. Kim Putters is hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in een Veranderende Verzorgingsstaat en directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Lieke Oldenhof is Universitair Docent bij de vakgroep Health Care Governance van ESHPM. Zij is cum laude gepromoveerd op etnografisch onderzoek naar het werk van middenmanagers in de zorg en voert een Veni onderzoek uit naar keukentafelgesprekken bij gemeenten. 
 

Werkzaamheden

Tot de belangrijkste werkzaamheden behoren:
Het zelfstandig uitvoeren van kwalitatief etnografisch onderzoek 
Het schrijven van Engelstalige artikelen
Het vertalen van onderzoeksbevindingen naar concrete aanbevelingen voor de praktijk
Het geven van onderwijs aan bachelor studenten gezondheidsmanagement. 
 

Functie-eisen en profiel

Je beschikt over een afgeronde master in bijvoorbeeld bestuurskunde, antropologie, sociologie, organisatiewetenschappen of filosofie. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal zowel in woord en geschrift. Je beschikt over aantoonbare ervaring/relevante kennis op het gebied van kwalitatieve methoden van onderzoek: o.a. etnografische observaties, diepte-interviews, discours analyse. Kennis van kwantitatieve methoden is niet een voorwaarde voor sollicitatie, maar wel een pré.  
Persoonlijkheid: Je bent een nieuwsgierige en zelfstandige werker die kan omgaan met onzekerheid en voortschrijdend inzicht in het onderzoek. Er ligt geen kant en klare opzet klaar, er is veel ruimte om de onderzoeksopzet zelf uit te werken: je vindt dit een uitdaging. Je kan makkelijk professioneel contact leggen met onderzoekspartners in het veld en samenwerken met collega’s. 
Vaardigheden: Je kunt goed theoretische concepten uit de literatuur vertalen naar maatschappelijke vraagstukken die je onderzoekt. Aandachtig kunnen observeren en luisteren naar geïnterviewden is tevens een belangrijke vaardigheid. 
 

Wij bieden

Een afwisselende baan met goede arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1.5 jaar met uitzicht op verlenging met 2,5 jaar bij goed functioneren. We streven naar een start begin/medio november 2019. 
Het salaris wordt vastgesteld op basis van de promovendusschaal van de CAO voor Nederlandse Universiteiten en zal variëren van € 2.325 in het eerste jaar tot € 2.972 in het vierde jaar (bruto per maand). Daarnaast omvat het aantrekkelijke arbeidsvoorwaardenpakket onder meer een vakantietoeslag (8%), een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) en ruime verlof- en opleidingsfaciliteiten.
Verder is de EUR aangesloten bij het pensioenfonds ABP en biedt gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van een aantal faciliteiten, zoals de sportaccommodatie en bibliotheek.
Solliciteren?
Geïnteresseerd? Dan ontvangen wij graag je sollicitatiebrief, CV en een pdf van je masterscriptie per e-mail via sollicitatie@eshpm.eur.nl voor 14-10-2019. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 18 oktober en 1 november vanaf 14.00uur. 
 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met dr. Wilma van der Scheer, directeur van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Zij is bereikbaar via e-mail: vanderscheer@eshpm.eur.nl
 
Meer informatie over de Erasmus Universiteit is te vinden op www.eur.nl.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.