header afbeelding

Zorg voor de regio

Leading Local Health and Care Systems

 

Verplaatsing van zorg (van 3e naar 2e naar 1e naar 0e lijn), keten – en netwerkvorming zijn geen typisch Nederlandse thema’s. Wereldwijd wordt veel verwacht van lokale gezondheidszorgsystemen. Deze heroriëntatie op de regio vraagt ook om een verplaatsing van aandacht van gezondheidszorgleiders naar de noden en wensen van lokale partners, professionals en burgers. 
 
Regionale zorgsystemen vragen ook regionaal leiderschap. Reden voor London South Bank University om een internationaal leiderschapsprogramma te starten voor lokale gezondheidsleiders. Kennis van over de hele wereld wordt in het programma samengebracht.
 
Deelnemers komen uit Engeland, Nederland, Canada, Zweden en Zuid-Afrika. In elk van deze landen vindt een module plaats. Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is de Nederlandse organisator.
 
Doelgroep en programmaopzet
Deelnemers aan het programma hebben een leidende rol in de eigen regio. Bedoeling is dat per regio twee of meer leiders meedoen. Samen formuleren zij een ‘grand challenge’ waar zij gedurende het programma aan zullen werken. Dit doen zij o.a. door interactieve sessies met internationale partners. Bedoeling is dat aan het einde van het programma concrete stappen zijn gezet in de inrichting van het regionale gezondheidszorgsysteem en de zorg voor de regio is verbeterd. 
 
Data
10 en 11 oktober 2019 - Verenigd Koninkrijk
3 - 5 december 2019 - Zuid-Afrika
18 - 20 februari 2020 - Nederland
2 - 4 juni 2020 - Zweden
Oktober/november  2020 - Canada
 
Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in deelname? Neem dan contact op met prof. Becky Malby.