Online Laprélezing 2021: Opladen en ontzorgen

 

Opladen, dat lukt het best als je je zorgen even opzij kunt zetten. Maar ontzorgen is niet voor iedereen even gemakkelijk. De mogelijkheid om op te laden en ontzorgen verschilt sterk tussen mensen en vergroot de ongelijkheid in gezondheid. Over dit onderwerp ging de tweede editie van de Laprélezing op donderdagmiddag 1 april, onder leiding van Pauline Meurs.

 

De hoofdgast was Semiha Denktaş, hoogleraar Gezondheidspsychologie aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Ze vertelde over de rol van de verschillende hulpbronnen, kapitaal, waarover mensen al dan niet beschikken, die invloed hebben op hun gezondheid. Die hulpbronnen hangen ook samen, legde Denktaş uit: ‘sociaal kapitaal kan het verwerven van economisch kapitaal bijvoorbeeld vergemakkelijken.’

 

Semiha Denktaş, Hoogleraar gezondheidspsychologie, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Erasmus Universiteit

Dit betekent dat ontzorgen niet voor iedereen even makkelijk is, en opladen dus ook niet. Dat heeft invloed op wat Denktaş de ‘mentale bandbreedte’ van mensen noemt. Continue stress veroorzaakt dat mensen minder mentale bandbreedte hebben, en minder rationele keuzes maken. Wat kan een leidinggevende of bestuurder daarin betekenen voor medewerkers? Denktaş riep op medewerkers te ontzorgen, hun stress te verlagen en daarbij te kijken naar het systeem, de context van de problemen. ‘Ontzorgen kan ook zijn: even een praatje, hoe gaat het, kan ik iets betekenen? Dat kan allemaal helpen.’

 

Luister in deze podcast naar het gesprek hierover tussen Semiha Denktaş en Pauline Meurs:

 

 

In het gesprek met Kees Kraaijeveld, auteur van het boek Mentale vooruitgang en met Illya Soffer, directeur van Ieder(in) stonden de vijf ingrediënten voor mentale vooruitgang centraal: emoties, relaties, betekenis, prestaties en betrokkenheid. Die laatste won de poll onder het publiek over welke op dit moment de belangrijkste in hun organisatie is. Zeker nu, blijkt de uitdaging hoe je je mensen betrokken houdt. Aansluiten bij wat mensen drijft, dat is volgens Kraaijeveld de grootste kracht.

 

Luister in deze podcast naar het hele gesprek tussen Kees Kraaijeveld, Illya Soffer, Semiha Denktaş en Pauline Meurs:

 

 

Twee promovendi van ESHPM vertelden over hun onderzoek. Sanne Kuipers over wat investeren in persoonsgerichte zorg kan opleveren, en Marjolijn Heerings over complexe zorgrelaties in de langdurige zorg. Zij liet een indringend filmpje zien, gemaakt vanuit het perspectief van een cliënt. Het roept op om vooral met elkaar in gesprek te blijven, en niet voor de ander in te vullen wat hem oplaadt en ontzorgt.

 

 

In 2019 vond de eerste Laprélezing plaats,‘met als doel kennis over het specifieke van besturen in de zorg te verbinden met de praktijk, verschillende generaties met elkaar in contact te brengen en betekenisvolle parallellen te trekken met kunst’, aldus medeoprichter Ruud Lapré. ‘Kennis van de sector is onontbeerlijk om een goede bestuurder te kunnen zijn.’ Prof. dr. Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC, sprak de Laprélezing uit met als titel: ‘Feste op het Zorgtoneel: hoe toekomstbestendig is de huidige ziekenhuiszorg?’. Van een historische weergave van medische zorg tot professionele autonomie en het belang van netwerkzorg. Een bijzondere ontmoeting, omlijst door kunst uit Het Dolhuys en muzikale intermezzo’s van Nuevo Nocturna, waarbij visie op (toekomstige) zorg, wetenschappelijk onderzoek en kunst samensmolten.