Leiderschap binnen netwerkzorg
‘In de Kerngezond’

 
De leergang 'In de Kerngezond' is gericht op het versterken van het leiderschap en de vaardigheden van de professionals die vorm en inhoud moeten gaan geven aan het realiseren van toekomstgerichte en passende zorgaanbod volgens het concept van ‘Kerngezond’ in Vlissingen.
 

De leergang biedt de mogelijkheid om gezamenlijk te werken aan de opgave die voorligt: het vormgeven van een nieuwe manier van werken binnen netwerkzorg in Vlissingen, waarbij de klassieke domeinen van medisch en sociaal als integrale zorg voor het welzijn wordt gezien en beleefd door zowel zorgaanbieder als burger/patiënt. Hierin is aandacht voor het eigenaarschap van de betrokkenen bij deze opgave en het benodigde leiderschap om hierin impact te realiseren. 

 
De leergang combineert bestuurlijke, management en bedrijfskundige kennis van de (gezondheids)zorg met aandacht voor persoonlijk leiderschap en de collectieve ontwikkeling.