Bestuurders over hun programma op maat:

"het zorgt voor verbinding in de organisatie"

 

Een programma op maat geeft bestuurders en managers handvatten om de specifieke vraagstukken van hun organisatie aan te pakken. De organisaties voor wie wij programma’s ontwikkelden, ervaren dat maatwerk voordelen heeft: “Gezamenlijk eenzelfde programma doorlopen, zorgt voor verbinding in het ziekenhuis.”

 

Het Flevoziekenhuis wilde de kwaliteitscultuur verbeteren en het (medisch) leiderschap van de medisch specialisten versterken. Voor hen ontwikkelden wij een Topzorg-programma. Anita Arts, voorzitter raad van bestuur van het Flevoziekenhuis: "Kwaliteit betekent voor mij: het belang zien van actief en voortdurend blijven verbeteren. Dat je snapt dat je het als een team doet, dat dingen op vele manieren goed of mis kunnen gaan, en dat je dus voortdurend processen moet aanscherpen. Dit programma leert onze medisch leiders hierin echt leiderschap te tonen.

www.freepik.com
 

Verbinding
Samenwerken, de dingen delen waar je mee worstelt, openheid. Door samen een programma te doorlopen, weten deelnemers elkaar voortaan te vinden binnen de organisatie. Arts: "Je kan je mensen natuurlijk naar een bestaand leiderschapsprogramma sturen, maar dan komen ze allemaal terug met een ander verhaal. Wij wilden juist een programma op maat, om onze medisch leiders bij elkaar te zetten. Er ontstaan banden over de specialismen heen. Dat zorgt voor verbinding in het ziekenhuis, voor onderlinge samenwerking. Hoe meer je een team bent, hoe meer je die topzorg dichtbij brengt." 

 

Veiligheid en vertrouwen
Ook Lodewijk de Beukelaar, lid raad van bestuur van ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen, zag de verbinding ontstaan: “de impact en de diepgang van het Clinical Leadership programma dat we hier uitvoeren samen met Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, zijn veel groter dan ik op voorhand had gedacht. Deelnemers voelen zich veilig en durven zich bloot te geven, omdat ze elkaar echt heb leren kennen en vertrouwen. Dat zorgt er ook voor dat ze in de organisatie elkaar opzoeken en samenwerken om de uitdagingen waar we voor staan, aan te gaan.”

 

Bestuurder betrokken
De impact op de organisatie wordt extra kracht bijgezet wanneer bestuurders erbij betrokken zijn, merkte De Beukelaar: “Ik heb nog altijd een papiertje in mijn tas zitten, waarop alle deelnemers heel persoonlijke tips en suggesties voor mij hebben geschreven. Het waardevolle resultaat van een oefening die we deden. De bijeenkomsten hadden een veilige sfeer, met ruimte en aandacht voor elkaar. Dan durven mensen die feedback wel te geven."

 

Dezelfde taal
Samen aan een vraagstuk werken, zorgt bovendien voor meer onderling begrip. De Beukelaar: “De deelnemers, waaronder ikzelf, snappen beter van elkaar hoe de ander werkt en denkt, hoe verandering beklijft als je het op basis van wederkerigheid doet. Dat hoort, vind ik, ook bij modern leiderschap.” Ook Anita Arts merkte op dat de specialisten die aan het programma hebben deelgenomen zich meer bewust zijn geworden van de organisatie en de rol van de raad van bestuur als eindverantwoordelijke voor alle zorg. “Ik merk dat we meer dezelfde taal spreken en meer begrip hebben voor elkaars positie. En dat komt de hele organisatie ten goede."

 

Wilt u vraagstukken in uw organisatie ook aanpakken met een programma op maat? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden: info@erasmuscentrumzorgbestuur.nl