In-company leerprogramma


Steeds vaker krijgen wij vragen voor een op maat gemaakt programma. Deze vraag pakken we graag op. Wij kunnen goed uit de voeten met ‘echte’ leervragen, waarbij deelnemers de ruimte krijgen om vraagstukken samen uit te diepen. Op die manier is er eerst dieper inzicht in de problematiek, alvorens te focussen op mogelijke antwoorden. 

Andere overwegingen zijn: urgentie van de problematiek, maatschappelijke actualiteit en in hoeverre het passend is bij de expertise van ons Centrum.

 

Kennis met waarde voor de praktijk
Voor elk maatwerkprogramma vinden we een eigen evenwicht tussen theoretische kennis, praktijkervaringen en reflectie. De doelgroep, doelstelling en persoonlijke leervragen van deelnemers bepalen mede de vorm en inhoud. Als academisch instituut reiken we daarbij uiteraard kennis aan, maar bovenal helpen we deelnemers te reflecteren op de vraagstukken waarvoor zij zich gesteld zien. We dagen hen uit oplossingen te vinden die passen in hun eigen specifieke context.
Altijd zetten we ervaren docenten in, die state of the art kennis op hun vakgebied combineren met uitgebreide ervaring in het veld van de gezondheidszorg. Onze intervisiebegeleiders en trainers zijn ervaren in het werken met professionals en bekend met de gezondheidszorg.

 

Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd in een in-company programma voor uw organisatie? Neem contact met ons op via 010 – 408 8554 of info@erasmuscentrumzorgbestuur.nl.