Bianka Mennema, voorzitter raad van bestuur Bravis ziekenhuis
over het medisch leiderschapsprogramma


Onze doelstelling voor het programma was om breder binnen de staf een aanzet te maken tot het ontwikkelen van
leiderschap, om zo beschikbare posities als commissievoorzitters of projectleiders, maar ook het stafbestuur, succesvol in te kunnen vullen. We willen de bestaande groep versterken en vergroten, en hebben gekozen voor een evenwichtige combinatie van ervaren en minder ervaren collega’s, verdeeld over de verschillende vakgroepen. We zijn gestart met een groep van 12, geselecteerd uit meer dan 30 aanmeldingen. Gelukkig konden we het perspectief van de vervolggroepen bieden.


Wat mij opvalt, en wat ook uit de evaluaties en gesprekken met  programmadirecteur Relinde de Koeijer blijkt, is het enthousiasme, het inzicht en de verbinding die de deelnemers ervaren. Men zoekt elkaar op omdat men elkaar op een bepaald thema getroffen heeft. Door tijd en afstand te nemen, samen met collega’s, hebben de deelnemers hun perspectief verbreed. We zien dat, doordat men eigen dilemma’s en casuïstiek ingebracht heeft en er uitwisseling plaatsvindt aan de hand van eigen voorbeelden, er verbinding ontstaat tussen de theorie en de eigen Bravis-praktijk.

In ons traject als nieuw ziekenhuis met een visie, en veel zorgvernieuwingsprojecten is draagvlak essentieel. We zien bij de medisch managers en de staf nu ook echt mensen hun rol pakken, in die projecten naar voren treden en zichtbaar meedoen aan de vernieuwing in het ziekenhuis. We zijn zeer tevreden over de eerste uitkomst; we gaan voor de warme overdracht naar de volgende groep, zodat het een doorontwikkeling is en blijft aansluiten bij het Bravis-gedachtengoed.