Petra Zoer, manager Zorg & Bedrijfsvoering Flevoziekenhuis
deelnemer leiderschapsprogramma


Binnen het Flevoziekenhuis vormen de zeven managers Zorg & Bedrijfsvoering de tweede groep, na de medisch specialisten, die een maatwerkprogramma volgde bij Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Het doel van de vrij recente introductie van de functie manager Zorg & Bedrijfsvoering was overkoepelende samenwerking bevorderen.
Door buiten de waan van de dag van het ziekenhuis met elkaar in gesprek te gaan en met afstand naar bepaalde thema’s te kijken, kwamen we tot nieuwe inzichten hoe we gezamenlijk de zorg kunnen organiseren. Er was een duidelijke behoefte aan een breed, gemeenschappelijk kader, en met hulp van goede, inspirerende sprekers hebben we met elkaar gewerkt aan het schetsen van die context en achtergrond.

Voor mij was het belangrijk dat ik eigen praktijkkennis kon inbrengen, wat hielp in het leerproces. Wat mij vooral is bijgebleven is een college van Kris Vanhaecht, over kwaliteit van zorg en patiëntgerichtheid en hoe je dat kunt organiseren. Dat zette mij aan het denken: wat vind ik belangrijk? En waar wil ik aandacht aan besteden?


Het is leuk om in een team met collega’s met verschillende achtergronden bepaalde thema’s te bespreken, en ervaringen en ideeën uit te wisselen. Voor elk team, maar zeker voor een nieuw team, is reflectie enorm belangrijk en de intervisiesessies faciliteerden dat. Hoe werken we samen in een team, en wat breng ik als individu mee in die samenwerking? Het programma heeft wat mij betreft zeker aan de verwachtingen voldaan, met praktische, toepasbare resultaten.