Janneke Brink-Daamen, voorzitter raad van bestuur
Tergooi MC

 
Naast een regionaal maatwerkprogramma, Nieuw Verpleegkundig Leiderschap Gooi & Vechtstreek, hebben wij afgelopen jaar ook een programma laten ontwikkelen voor een andere doelgroep: de medisch specialist managers. Een belangrijke groep met een verantwoordelijke functie waarvan we duaal management verwachten, in samenwerking met de managers zorg en bedrijfsvoering. Als bestuur willen we hen hierbij ondersteuning  bieden aangezien zij primair opgeleid zijn als artsen, niet als managers. Naast het geven van de nodige handvatten in het leidinggeven aan en besturen van een afdeling, wat andere vaardigheden vraagt dan bijvoorbeeld het leiden van een operatieteam, vind ik het heel belangrijk dat iedereen aansluit bij onze visie en strategie. Zo geven we gezamenlijk leiding en vorm aan de transitie waar we mee bezig zijn bij Tergooi MC. 
 
Daarop inhakend: het mooie aan het programma is wat mij betreft de combinatie tussen het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, met de juiste tools in handen, en de ruimte die er is voor de eigen Tergooi MC kleur en visie.
 
Ik ben - samen met een collega van het medisch stafbestuur - bij elke groep aanwezig bij start en afronding, waardevolle momenten voor mij om iedereen op een andere manier te leren kennen. En dit gaat zeker ook op voor de deelnemers zelf, die elkaar soms helemaal niet of alleen van naam kenden. Ze laten veel van zichzelf zien en dat versterkt de onderlinge band enorm, het maakt Tergooi MC sterker als geheel. 
 
In de dagelijkse praktijk zien we dat mensen elkaar nu vaker opzoeken en vraagstukken meer vanuit een breder belang dan de eigen vakgroep bekijken en wegen. Het programma heeft ons geholpen om daadwerkelijk duaal te sturen, doordat de medisch specialisten veel meer inzicht hebben gekregen in de bredere ambities en uitdagingen van een ziekenhuisorganisatie als de onze.