Pauline Meurs: Specifieke beloning, zeggenschap maken cao beter

18-02-2021
Dit jaar staan in de sector zorg en welzijn tien nieuwe cao’s op de agenda. De verwachtingen zijn hooggespannen. 

Mede door de coronacrisis is er grote waardering voor alle medewerkers in de zorg. 

 

Er is echter weinig financiële ruimte om aan alle wensen te voldoen. Wat is er mogelijk aan de onderhandelingstafel?

 

Pauline Meurs in het FD van 17 februari over aandacht voor de middengroepen, aanpassing van het functiewaarderingssysteem en het belang van autonomie en zeggenschap.