Nieuwe uitdagingen, nieuw leiderschap

08-07-2021
 
Aan ambitie geen gebrek in de ouderenzorg, en aan plannen om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan, ook niet. Maar hoe neem je het voortouw om verandering in gang te zetten? In ons nieuwste programma leren deelnemers over visie, eigenaarschap en leiderschap, en hoe je als professional samen met bestuurders het verschil kunt maken.
 
Vorig jaar was de eerste editie van Goede Kwaliteit met Gedeeld Leiderschap, ons programma voor zorgprofessionals in de ouderenzorg, en hun bestuurders. Deelnemers leren vanuit gedeeld leiderschap het voortouw te nemen. Zij kijken met trots terug op wat ze geleerd en bereikt hebben.
 
‘We zijn in onze organisatie en in de zorg gewend om te zeggen: “het moet allemaal anders, en het moet nu direct”,’ vertelt Josine Hellenthal, casemanager Dementie bij Beweging 3.0, ‘In de praktijk blijkt die aanpak vaak niet te werken, wat zorgt voor frustratie en dan stoppen we er maar weer mee. Ik herken bij mezelf ook sterk dat ongeduld.’ Tijdens Goede Kwaliteit met Gedeeld Leiderschap gaan deelnemers aan de slag met een vraagstuk uit de eigen praktijk. Hellenthal: ‘Je werkt aan een eigen ambitie, in kleine stapjes. Waar wil je naar toe, wie heb je daarvoor nodig, hoe ga je het vormgeven? Dus niet van A naar B in een rechte lijn, maar rekening houden met het veranderkundige stuk.’


Leren samenwerken

Hoe pakken we de samenwerking tussen artsen en managers nu het beste aan? Dat was de vraag die Guus Arends, specialist ouderengeneeskunde bij Pleyade 
had, toen hij startte met Goede Kwaliteit met Gedeeld Leiderschap. ‘Hoe kunnen we leren samenwerken, hoe zetten we theorie om in praktijk?’ Die concrete vraag beantwoorden, was het doel van zijn deelname. Bestuurder Floor de Vroome liet zich met plezier betrekken bij het programma: ‘De sector is toe aan een ommekeer van het klassieke beeld van de arts aan de ene kant en de bestuurder aan de andere kant. We staan voor zulke complexe vragen. Het kan niet meer alleen, je hebt elkaar nodig. Hoe leuk is het om ieders kwaliteiten, deskundigheid en verantwoordelijkheden in open dialoog met elkaar te delen?’
 

Samen verder komen

In het programma ondersteunen bestuurders in het realiseren van de opgave, door mee te denken en ruimte en tijd aan de professional te geven om eraan te werken. Arends: ‘Het is ons gelukt om regelmatig met bestuurders en managers om de tafel te gaan. Dankzij het programma komen we in onze gesprekken tot een diepere laag. Zeker in de heftige periode waar we in zaten door corona, is het mooi om te zien dat het werkt en dat het wat oplevert.’ Ook De Vroome merkt de meerwaarde van de verbeterde samenwerking. ‘Welke verantwoordelijkheid hebben we nu met elkaar? Het heeft ons erg geholpen om ons daar steeds bewust van te zijn. Ook om het wat lichter te maken: je bent dus nooit alleen eindverantwoordelijk, je doet het altijd samen. Durf aan te geven waar je (on)mogelijkheden zitten. Vooral die openheid, en het gevoel dat je er niet alleen voor staat, is een heel waardevolle les in dit programma.’
 

Zelf maken

Direct met de inhoud aan de slag gaan, met een opgave uit de eigen praktijk, en in gesprek met de bestuurder, betekent dat deelnemers al tijdens het programma gaan staan voor hun ambitie. Bestuurder De Vroome: ‘Het programma is heel leerzaam, het geeft nieuwe inzichten en het zet je aan het denken. En toch blijft het van jezelf, dat vind ik het meest krachtig. Je leert van en met anderen, maar het is wat je er zelf van maakt.’
 
Goede Kwaliteit met Gedeeld Leiderschap start op 17 november 2021. Voor meer informatie en aanmelden: www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl/gedeeld-leiderschap/