Deel 31 - slot: prof. dr. Kim Putters, directeur SCP  

Gaan de gebeurtenissen in de coronacrisis de maatschappij veranderen? Het is te vroeg om conclusies te trekken, vindt Kim Putters (directeur SCP en hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) De toekomst van de zorg wordt vormgegeven door de keuzes van de zorgbestuurders en de rol van de burger en de professional in het zorgbestuur. 'De professional en de patiënt laten zich niet meer wegsturen van de bestuurstafel.'