‘Imagine2 geeft me de mogelijkheid en de tijd om mezelf een kritische spiegel voor te houden, iets waar je in de waan van de dag geen tijd voor neemt.’


dr. Jennifer Schreinemakers, oncologisch chirurg Amphia en deelnemer Imagine2
 

Imagine2: ervaringen van deelnemer Jennifer Schreinemakers

Wat maakt Imagine2 voor jou waardevol?

In het programma leerde ik wat een clinical leader is, over hoe veranderprocessen werken en waarom projecten slagen of falen. Veel deed ik tot nu toe op mijn gevoel, maar nu ken ik ook de theorie erachter. Daarnaast geeft Imagine2 me de mogelijkheid en de tijd om te reflecteren op mijn eigen functioneren. Jezelf een kritische spiegel voorhouden is iets waar je in de waan van de dag geen tijd voor neemt. Ook krijgt de relatie tussen de specialisten en het bestuur meer diepgang, doordat de bestuurders betrokken zijn bij het programma. Het verbetertraject wordt daardoor serieuzer genomen en het is ook leuk om te horen van het bestuur dat zij geïnspireerd zijn geraakt om zich in te zetten voor duurzaamheid.


Je verbetertraject richt zich op het verduurzamen van Amphia. Waarom dat onderwerp? 


Duurzaamheid heeft in de zorg veel te lang weinig aandacht gehad, terwijl de impact van de zorg op het milieu heel groot is. Ziekenhuizen zijn grote werkgevers met veel woon-werkverkeer. In de OK’s leiden doorgeslagen hygiëneregels tot veel verkwisting en verspilling. We gebruiken zo veel disposables, zoals OK-jassen en instrumenten. Als het ziekenhuis instrumenten en kleding steriliseert en het woon-werkverkeer groener maakt, kunnen we echt verschil maken. Op korte termijn scheelt dat bijvoorbeeld fijnstof, en op de langere termijn is het ook beter voor het welzijn van mensen in lage-inkomenslanden. En het scheelt ook geld, dat laat het groene inkoopbeleid van andere ziekenhuizen zien.


Hoe draagt wat je leerde in Imagine2 bij aan dit traject?


Ik heb al eerder initiatieven gestart in het ziekenhuis. Dan was iedereen helemaal voor en vond het een goed idee, maar als het op de uitvoering aankwam, moest ik het zelf doen. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen tijd voor. Waar Imagine2 me bij geholpen heeft, is om in te zien dat ik een setting moet creëren waarin het project gaat leven, zodat ook anderen het gaan oppakken. Een project dat niet alleen is gericht op een klein praktisch uitvoerbaar onderdeel, en niet persoonsafhankelijk is, is veel duurzamer en kan echte verandering teweegbrengen. Het hoogste bestuurlijke niveau van het ziekenhuis meekrijgen in mijn duurzaamheidsambities, was dan ook mijn eerste doel, en dat is gelukt. Via hen is duurzaamheid ook verankerd in de jaarplannen van de managers van het OK-complex, van de teamleiders van verpleegunits en andere afdelingen. Zo worden er steeds meer mensen betrokken bij het verduurzamen van de organisatie. Daardoor heeft het project een veel grotere kans van slagen.


Wat leer je van de gesprekken met je mentor?


Ze heeft me geholpen met het inzicht dat verbetertrajecten tijd kosten, dat je andere mensen de ruimte moet geven om mee te kunnen veranderen. Ik heb een mentor gekozen met ruime ervaring als specialist en als zorgbestuurder, iemand die in rvt’s zit. Ze heeft goede mensenkennis en is eerlijk. Ze zegt dat ze ook van mij leert. Dat had ik niet verwacht, maar ik snap wat ze bedoelt: samen nadenken over je ontwikkeling, dat is goed voor je als mens.