header afbeelding

‘Ik wil veranderen en innoveren en Imagine2 geeft me de tools om dat te kunnen doen.’


Esther Cornegé-Blokland, klinisch geriater bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis, deelnemer 2021
 

Imagine2: ervaringen van Esther Cornegé-Blokland

In de leerlijn van Imagine2 komen de termen verbeteren, veranderen en vernieuwen aan bod. Ik heb echt voor ogen dat ik meer wil dan verbeteren, ik wil veranderen en innoveren. Voor het ‘verbetertraject’, een project binnen je eigen ziekenhuis waar je in het programma aan werkt, heb ik dan ook gekozen voor het innoveren van ons STZ expertisecentrum geheugen.

 

In de strategie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis staat positieve gezondheid centraal. Daar past het expertisecentrum in. We zorgen bijvoorbeeld ook voor begeleidingsgroepen voor bijzondere vormen van dementie, zoals primair progressieve afasiepatiënten. Zodat ze een goede begeleiding in de thuissituatie krijgen, en ook een gespecialiseerde logopedist. Voor de professionals betekent het dat je elkaar onderwijst in het ziekenhuis en in de regio, en dat we wetenschappelijk onderzoek kunnen doen bij deze patiënten.

 

Het expertisecentrum is een groot project, met veel stakeholders. Neurologie, psychiatrie, huisartsen en specialisten ouderenzorg zijn er onder meer bij betrokken. Een belangrijk voordeel van dit project binnen Imagine2 is dat het bestuur vanaf een vroeg stadium betrokken is. We werken veel samen met neurologie. In overleg met de medisch manager neurologie is het gelukt om het project ook daar meer op de kaart te krijgen.

 

Ik wilde iets aanpakken waar ik energie van krijg, en dat krijg ik van dit project. Imagine2 geeft me de tools om het te kunnen doen. Zo ben ik voor dit project begonnen met een stakeholders analyse. Ik heb ze gevraagd: wat verwacht je van een expertisecentrum geheugen? Als iedereen heeft meegedacht en hun inbreng wordt meegenomen, dan wordt het project daar beter van. En het geeft meer betrokkenheid van de stakeholders.

 

De kunst is niet meteen als een typische dokter in een oplossing te schieten en misschien de verkeerde afslag te nemen. Het is goed om uit de waan van alledag te gaan en te reflecteren, een helicopterview aan te nemen en te kijken: wat gebeurt hier eigenlijk? Op welk kruispunt staan we, welke mogelijkheden zijn er, heb ik alle betrokken mensen nog bij me, kan ik ze motiveren de geschikte kant op te gaan, en op welke manier dan? Als medisch manager was ik al langer overkoepelend bezig, Imagine2 geeft me de mogelijkheid om te reflecteren op mijn handelen en kennis op te doen over leiderschap.

 

De interactie met de andere deelnemers is ook heel waardevol. Het is goed om met elkaar te kijken en te delen hoe ieders ziekenhuis is georganiseerd. Zo doe je goede ideeën op voor je eigen organisatie. Je deelt voorbeelden, ervaringen en frustraties, en dat heeft echt toegevoegde waarde.

 

Mijn project gaat niet in een jaar af zijn, dat hoeft ook niet, het is gewoon ambitieus. We kunnen er jaren mee verder. De bedoeling is dat wij de structuur neerzetten en dat het blijft door innoveren. Ik vind het mooi om echt te bouwen aan iets waar het ziekenhuis jarenlang profijt van heeft. En vooral dat de patiënten er hun voordeel mee doen.