header afbeelding

‘Het besturen van een ziekenhuis gaat het beste als raad van bestuur en medisch specialisten met gelijke informatie samen beslissen.’


Sharita Ramautar, internist-endocrinoloog bij HMC, deelnemer 2022

Imagine2: Initiatief vanuit de staf

Mathilde Slabbekoorn, internist-intensivist en medisch manager en Sharita Ramautar, internist-endocrinoloog en Andreas Marinelli, chirurg, beiden leden van het Medisch Stafbestuur van HMC, deelnemers van Imagine2 2022

 

Sharita Ramautar: “De meeste ziekenhuizen doen al langer mee, HMC deze editie voor het eerst. Recent is in ons ziekenhuis een nieuw besturingsmodel ingevoerd. Daarbij hoort de filosofie dat we besturende medici willen opleiden, zodat ze beter geëquipeerd een bestuursfunctie kunnen vervullen. We zijn gaan onderzoeken wat andere ziekenhuizen op dit gebied doen, en toen viel de naam Imagine2. Het leek ons een mooi programma om leiderschap in de staf te implementeren. Deelname aan het programma kwam in ons geval dus vanuit de staf. 


Mathilde Slabbekoorn: “Ons verbetertraject is erop gericht dat het medisch management beter aansluit op het bestuurlijke niveau. Met welke problemen ga je naar de medisch manager, en waarmee ga je naar het medisch stafbestuur? We willen ook zorgen dat medisch managers en medisch stafbestuur beter van elkaar weten, waar ze mee bezig zijn. Een heldere structuur zal dubbele overleggen, verkeerde informatiestromen, informatieverlies en inefficiëntie moeten voorkomen.”


Andreas Marinelli: “Het onderwijs van Imagine2 is heel sterk, met inspirerende sprekers die de energie erin weten te houden.”


Slabbekoorn: “De sprekers inspireren, en dat je als medisch specialisten uit verschillende ziekenhuizen uitwisselt waar je tegenaan loopt, dat geeft energie en nieuwe ideeën. We komen voor dezelfde problemen te staan, je kan met elkaar de situaties vergelijken.”


Ramautar: “Imagine2 is een programma waarin we naar de verschillende kanten van leiderschap leren kijken. Dokter zijn en besturen zijn echt verschillende takken van sport. Wij staan op de werkvloer, weten beter hoe de praktijk werkt. Het besturen van een ziekenhuis gaat het beste als raad van bestuur en medisch specialisten met gelijke informatie samen beslissen.”