header afbeelding

 

‘Onze medische specialisten gieten in Imagine2 hun ambitie in een project waar ze zelf in geloven en waarmee ze ook bijdragen aan de doorontwikkeling van ons ziekenhuis.’


Roxanne Vernimmen, raad van bestuur OLVG, deelnemend ziekenhuis sinds 2017
 

Imagine2: ervaringen van Roxanne Vernimmen

Onze medisch specialisten zijn ambitieus, dat merken we elke dag. Ze hebben veel in hun mars en doen heel veel voor hun patiënten en OLVG, maar ze willen nog meer doen. Ze willen innoveren of projecten aangaan. Daar komen meer veranderkundige aspecten bij kijken dan hun dagelijkse werk als dokter. Daarom bieden we hen deze leergang graag aan. Wanneer we in de organisatie vragen om deelnemers, melden zich altijd veel meer medisch specialisten dan we kunnen laten deelnemen. We selecteren de deelnemers met ideeën voor verbetertrajecten die aansluiten bij de strategie van OLVG, projecten die over de grenzen van het vakgebied heen gaan of die als voorbeeld kunnen dienen voor andere vakgroepen in het ziekenhuis. 


Het mooie van het verbetertraject binnen de leergang is dat het mes aan twee kanten snijdt. De raad van bestuur en het bestuur medische staf zijn enthousiast om mee te doen, omdat het project binnen de strategie van het ziekenhuis past. En het enthousiasme van de deelnemers groeit omdat ze hun ambitie in een project gieten waar ze zelf achter staan en waarmee ze het ziekenhuis verder brengen. Bij Imagine2 worden ze geïnspireerd door elkaar, en leren ze van de inleiders en van andere ziekenhuizen. Ze krijgen handvatten en kennis die ze in de dagelijkse praktijk kunnen gebruiken. Ze krijgen de kans om met heel veel verschillende invalshoeken aan het project te werken, een jaar lang, met alle know-how uit de leergang eromheen. Dat inspireert ze. Onze medisch specialisten leren in Imagine2 meer over het strategische en tactische dat bij verbetertrajecten komt kijken. En dat is echt iets positiefs voor het ziekenhuis, want als clinical leaders kunnen ze de organisatie en de patiëntenzorg echt verbeteren.

Imagine2 is een interessant programma omdat het bestuur medische staf en de raad van bestuur ook actief betrokken worden. Deelnemers weten dat we achter hun verbetertraject staan en willen helpen. Vorig jaar was ik ook mentor van een van de mensen die deelnamen. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat het project echt gedragen wordt in de organisatie. Doordat bij de leergang meerdere ziekenhuizen betrokken zijn, zie je de verschillen tussen de organisaties en kun je ook leren van andere ziekenhuizen. Het kan ook geruststellend zijn om te zien dat het gras elders niet altijd groener is. Voor mij zelf is het ook leuk, want ik leer de betrokken medisch specialisten met hun ambitie en drive beter kennen. We trekken namelijk meer met elkaar op, op een andere manier dan in de reguliere overleggen.