header afbeelding

Bram Berkvens, directeur bedrijfsvoering GGz Breburg

 

Bram Berkvens heeft deelgenomen aan ALZM 2020, en dit programma in januari 2021 afgerond. Met het programma nog vers in zijn geheugen deelt hij zijn ervaringen.

 

Op reis: halen en brengen

‘De opleiding was voor mij als een creatief proces, vergelijkbaar met een reis.
’s Ochtends stapte ik in de auto naar de locatie, waar we als groep aan de slag gingen. Gedurende de dag werkten we aan het scherper krijgen van theoretische kaders, en tegelijkertijd aan onze eigen ontwikkeling. Aan het eind van de dag ging ik weer naar huis, mét de waardevolle input, kennis en knowhow van medestudenten, uit allerlei verschillende sectoren van de zorg.’

 

Tijd voor reflectie, en de beweging voorwaarts

‘De zorg is hectisch en druk, maar ook interessant en leuk. Dit programma van een jaar geeft mij de gelegenheid om afstand te nemen van die drukke praktijk, en de tijd te nemen voor reflectie. Zitten we nog op koers als organisatie? Wat kunnen we leren uit andere sectoren? Wat brengen de docenten mee, en hoe helpt dit alles ons om de beweging voorwaarts te maken?’

 

‘Feestje’

‘In de colleges zit je met veel verschillende sectoren bij elkaar. De vraagstukken die we meenemen uit onze dagelijkse praktijk zijn echter niet zo verschillend: hoe gaan we om met de financiële druk, hoe bevorderen we het regelvermogen bij onze professionals, hoe gaan we om met veranderende regelgeving vanuit de overheid? Daar samen met experts in leidinggevende posities vanuit verschillende invalshoeken over brainstormen en reflecteren, onder begeleiding van de docent, maakte het voor mij tot een feestje.’

 

Programma op maat

‘Ik heb er bewust voor gekozen om meerdere leergangen bij Erasmus Centrum voor Zorgbestuur te volgen, en zo creatief aan te haken op onderdelen waarbinnen ik meer vaardigheden wil ontwikkelen. Deze opbouw in leergangen stelt mij in staat om blinde vlekken in te vullen, en het geleerde gelijk in de praktijk te brengen.’

 

Theorie in praktijk

‘Parallel aan de zorg had corona natuurlijk ook invloed op het onderwijsprogramma. Ik vond dat er creatief werd ingespeeld op de veranderingen en er was goede communicatie. Ook het onderwijs werd afgestemd. Het thema ’corona’, wat allerlei beweging veroorzaakte in onze eigen zorgsectoren, werd zo een heel actuele praktijkcase om met elkaar over te brainstormen en discussiëren.’

 

Begin 2022 gaat er een nieuwe Academische Leergang Zorg Management voor directeuren, beleidsmakers en managers in de zorg van start. Meer informatie opvragen en/of aanmelden kan via Zita Schwab.