header afbeelding

Het verhaal van Josine Hellenthal, casemanager bij Beweging 3.0 - deelnemer in 2020/2021

 

De waarde van het programma

Het mooie en ook het waardevolle van het programma Goede Kwaliteit met Gedeeld Leiderschap is voor mij het samenkomen van drie elementen: het gaat over de kwaliteit van leven en zorg en de verdieping daarop met sprekers die weten waar ze het over hebben, in combinatie met de persoonlijke opgave waar je mee aan de slag gaat, in gezamenlijkheid met je bestuurder.

 

Van groot naar klein

Wat ik vooral geleerd heb is om bij mezelf te beginnen - wat wil ik bereiken - en vanuit die basis kleine stapjes te gaan maken. We zijn in onze organisatie en in de zorg gewend om te zeggen: ‘het moet allemaal anders, en het moet gelijk nu’. In de praktijk blijkt die aanpak vaak niet te werken, wat zorgt voor frustratie en dan stoppen we er maar weer mee. Ik herken bij mezelf ook sterk dat ongeduld. Wat heel erg helpt is dat je tijdens het programma werkt aan een eigen ambitie, een opgave waaraan je steeds werkt, in kleine stapjes. Waar wil je naar toe, wie heb je daarvoor nodig, hoe ga je het vormgeven? Dus niet van A naar B in een rechte lijn, maar rekening houden met het veranderkundige stuk.

 

Inspiratie

Mijn keuze voor de opgave 'de warme overdracht vanuit de wijk naar het verpleeghuis' was voor mij best een worsteling. De inspiratie die mijn opgave uiteindelijk vormgaf kwam van twee mede-deelnemers, werkzaam bij een verpleeghuis. Zij misten context bij nieuwe bewoners, wat ik vanuit mijn rol als casemanager dementie juist kan leveren. Wij hadden binnen ons team bij Beweging 3.0 al gezien dat er op dat gebied verbetering mogelijk is. Goede overdracht is een uitdaging voor onze grote organisatie met veel huizen. Ik zit in dit traject namens de organisatie, waar veel speelt zowel in de wijk als intramuraal. Ik verbind zo ook intern meer mensen met elkaar die normaal niet snel met elkaar aan tafel zitten.

 

Podium

Waar ik echt trots op ben, is het samenspel met de bestuurder. Die heeft mij echt een podium binnen de organisatie gegeven. Ik heb een pitch gehouden over mijn resultaten voor - op initiatief van de bestuurder - een brede vertegenwoordiging van de organisatie, inclusief de afdeling Communicatie. Daar is een podcast uit voortgekomen met mijn opgave als onderwerp. Dat de bestuurder ook zegt 'dit moet groter, neem het mee de organisatie in', dat had ik zelf nooit bedacht, misschien ook uit bescheidenheid, maar dat maakt het gezamenlijke juist zo leuk.

 

Belang van gedeeld leiderschap

Er gaan deuren open. De gebruikelijke hindernissen waardoor projecten vaak stranden, zoals declarabele uren en budgetten, zijn ontweken doordat we hierover het gesprek geopend hebben. Bestuurders, clustermanagers, financiën, iedereen is op de hoogte en vindt het een belangrijk onderwerp. De eerste stappen zijn gezet, nu gaan we samen aan de slag om het verder te realiseren. Daardoor voel ik veel meer vrijheid om door te gaan. Alleen kan ik niet alle vragen oplossen, maar we denken en werken samen aan een goede aanpak en oplossing.

 

Tot slot

De praktijk van de warme overdracht in de pilot loopt nog niet zoals ik voor ogen heb. Maar het gaat om kleine stapjes, en dat is waar het in kwaliteit van zorg ook om gaat. Het gaat niet om beleidsstukken en grote veranderplannen, maar echt om de kleine dingen die er voor de ander toe doen. Als we daar in de zorg weer meer focus op krijgen wordt het voor iedereen leuker!

 

In februari 2022 gaat er een nieuwe Goede Kwaliteit met Gedeeld Leiderschap voor zorgprofessionals en hun bestuurders van start. Meer informatie opvragen en/of aanmelden (met ingevuld formulier) kan via Petra van Dodewaard.