header afbeelding

 

 

Het lopende programma

Betere zorg met clinical leadership

 

Deelnemende ziekenhuizen 2018-2019

  • Albert Schweitzer Ziekenhuis
  • Deventer Ziekenhuis
  • Erasmus MC
  • Jeroen Bosch Ziekenhuis
  • OLVG
Dit jaar doen er vijf ziekenhuizen mee aan het Imagine2 programma met totaal 14 medisch specialisten. 
 
Persoonlijke groei
Clinical leadership betekent visie ontwikkelen, durven innoveren, voorbeeldgedrag tonen en enthousiasmeren. Medisch specialisten krijgen in dit programma training in (persoonlijk) leiderschap, kwaliteitsverbetering en veranderkunde. Ze verkennen eigen valkuilen en werken aan capaciteiten als zelfreflectie, communicatie en omgaan met tegenslagen. 
 
Deelnemers worden uit hun comfortzone gehaald en groeien naar een rol als clinical leader; iemand die het voortouw neemt in de optimalisatie van de kwaliteit van zorg. Iemand die kennis heeft van kwaliteitsverbetering en sparring partner kan zijn van bestuurders. Voor veel deelnemers is dit een nieuwe rol, waarbij inzicht in het eigen functioneren onontbeerlijk is. 
 
Clinical leadership is voor een groot deel persoonlijk leiderschap. Zelfkennis, weten hoe je in elkaar zit en wat het effect is van jouw gedrag op anderen, is de basis van persoonlijk leiderschap. Hierin worden de deelnemers onder meer begeleid door een zelfgekozen mentor die met hen meedenkt en aan wie zij zich kunnen spiegelen. Een ander onderdeel dat het zelfinzicht vergroot, is het uitvragen van een 360⁰ feedback. 
 
De combinatie van onderdelen - plenaire modules, werken aan een concrete verbetering samen met een team, mentoring, training én de gesprekken met bestuurders - maakt het programma voor deelnemende specialisten uitdagend en inspirerend. 
 
Kwaliteit van zorg is een gedeelde zorg
Tijdens twee plenaire modules besteden we aandacht aan gedeelde dilemma’s van medici en bestuurders (raad van bestuur en medisch stafbestuur) bij het sturen op kwaliteit van zorg. Voor bestuurders en medisch specialisten is het plezierig om buiten de ziekenhuissetting met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over thema’s als kwaliteit en veiligheid. Dit jaar zijn we onder meer met Jan Kremer, gynaecoloog en hoogleraar patiëntgerichte kwaliteit & innovatie in het Radboudumc, in gesprek gegaan over de volgende stap in het kwaliteitsdenken.
 
Verbeterthema
Binnen het overkoepelend verbeterthema dat ieder deelnemend ziekenhuis centraal heeft gesteld, zijn alle specialisten voortvarend aan de slag gegaan met hun eigen, soms al bestaande, verbetertraject. In de trajecten wordt regelmatig de samenwerking gezocht over de grenzen van het ‘eigen’ medisch specialisme heen en ook verder, buiten de muren van het ziekenhuis (netwerkzorg en de juiste zorg op de juiste plek). Ook het werken aan vernieuwende manieren om de regie van patiënten en familie te versterken, krijgt veel aandacht. 
 
Zo maken twee clinical leaders uit eenzelfde ziekenhuis zich hard voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van HIV-patiënten. De ene deelnemer richt zich op het aanbieden van integrale, patiëntgerichte en passende zorg, terwijl de andere deelnemer focust op het verminderen van stigmatisering rondom HIV. Zo bedacht hij hoe de ene patiënt de andere, net gediagnosticeerde, patiënt kan begeleiden en ondersteunen in het leren omgaan met HIV. Weer een andere clinical leader is bezig met het anders inrichten van het spreekuur door op een andere manier samen te werken met patiënt en familie, en hen een rol te geven in de voorbereiding van het spreekuur. 
 
Tijdens het programma presenteren de deelnemers de voortgang en resultaten aan de betrokken (medisch) bestuurders. Die betrokkenheid blijkt een belangrijke steun in de rug voor de deelnemende medisch specialisten voor het succes van de verbetertrajecten én ook in hun ontwikkeling tot clinical leader.