Coronabeleid Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

 

Het coronavirus en de maatregelen en adviezen van overheid en RIVM hebben ingrijpende gevolgen voor onze onderwijsprogramma’s. Het liefst komen we op onze onderwijsdagen echt bijeen, voor optimale en directe kennisuitwisseling. Groepsdynamiek, informele contactmomenten en het plezier dat daarbij hoort, zijn online niet te vangen.

 

Binnen de richtlijnen en maatregelen is het gelukkig nog steeds mogelijk om bijeenkomsten te organiseren. Op de locaties waar we samenkomen volgen we vanzelfsprekend de richtlijnen. We nemen geen onnodige risico’s. Dat betekent dat wij soms bijeenkomsten zullen verplaatsen naar een locatie waar meer ruimte is. Wij informeren u daar dan zo tijdig mogelijk over.

Natuurlijk blijven onze programmaleiders altijd in overleg met de deelnemers. Wanneer dat voor u of vanuit uw organisatie wenselijk of noodzakelijk is, is het mogelijk om het onderwijs online te volgen. Soms is een hybride vorm van gedeeltelijk online en gedeeltelijk fysieke bijeenkomsten mogelijk. We hebben inmiddels ervaring met diverse varianten.

 

Voor maatwerkprogramma’s geldt hetzelfde: we gaan door, tenzij dit niet mogelijk/veilig (genoeg) is. Eventueel in aangepaste vorm. Uiteraard altijd in goed overleg met de organisatie en deelnemers.

 

Heeft u vragen over uw deelname of het bijwonen van bijeenkomsten, dan kunt u contact opnemen met de programmaleider of programmacoördinator van het programma.

 

We hopen natuurlijk dat u en de mensen in uw omgeving gezond blijven, en wensen u veel sterkte in deze bewogen tijd.