Bestuurders in beeld: 20 jaar onderzoek naar het besturen van zorgorganisaties

 

Auteurs: dr. Relinde de Koeijer-Gorissen en prof. dr. Wilma van der Scheer 

 

Jaar publicatie: 2022

 

Wie zijn de mensen in de top van het Nederlandse zorgbestuur? Welke weg hebben ze afgelegd naar hun positie als bestuurder, en hoe vullen ze hun functie in?
 

In het onderzoeksprogramma Zorg voor Management worden sinds 2000 deze vragen onderzocht. Erasmus Centrum voor Zorgbestuur voert dit onderzoek uit, in opdracht van de NVZD, de Vereniging van Bestuurders in de Zorg. Elke vijf jaar worden enquêtes gehouden onder honderden zorgbestuurders en daarmee is er de afgelopen twintig jaar een schat aan informatie verzameld over bestuurders en besturen in de zorg.
De onderwerpen die in dit onderzoek aan bod komen, zijn heel breed: van de grootte van organisaties tot de loopbaan en de rolopvatting van bestuurders.

 

Het onderzoek is in zijn geheel hier te lezen.