Onder zorgbestuurders

 

Het onderzoek ‘Onder Zorgbestuurders’ van Wilma van der Scheer laat onder meer zien dat professionaliteit van bestuur én legitimiteit van bestuur gebaat is bij goede relationele vaardigheden. Het vermogen verschillende partijen te (ver)binden, open te staan voor anders denkenden en zelfkritisch zijn: het is allemaal helpend om de nodige veranderingen en vernieuwingen in de (organisatie van de) zorg te realiseren. Het onderzoek laat ook zien dat veranderen en vernieuwen niet altijd gewenst is. ‘Goede’ bestuurders weten ook de nodige tegenwicht te bieden aan vernieuwingen van beleid waarvan de positieve bijdrage betwist wordt. ‘Baat het niet, dan schaadt het niet’, gaat in de zorg vaak niet op. In de zorg blijft de winkel altijd open tijdens de verbouwing, een verandering mag geen kwaliteitsverlies betekenen voor individuele cliënten en dus gaat vrijwel elke verandering gepaard met grote druk voor – vaak toch al druk bezette - zorgverleners. 

 

Tegen de achtergrond van verandering en vernieuwing van het governanceregime van de zorg is het functioneren van zorgbestuurders betwist geraakt. Van zorgbestuurders wordt veel verwacht als het gaat om de verandering van de zorg. Tegelijkertijd wordt hen veel verweten. Wat gepast en goed bestuur is, is niet langer duidelijk.

 

Wilma van der Scheer heeft zich verdiept in de betwiste governance van zorg en vooral de rol die bestuurders hier zelf in spelen. Haar onderzoek heeft betrekking op de periode 2000 tot en met 2010, waarin een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsvond op het gebied van de gezondheidszorg.

 

Zij toont aan dat verbinding een sleutelwoord is in het werk van zorgbestuurders. Veel zorgbestuurders zijn gesocialiseerd in de zorg en voelen zich sterk verbonden met het primaire proces. Dat stelt hen in staat verbindingen te leggen tussen verschillende partijen en belangen. Om effectief te zijn als verbindingspersoon is het echter van belang ook door anderen als zodanig herkend en erkend te worden. Voor zorgbestuurders betekent dit dat het belangrijk is de wijze waarop zij hun functie opvatten en uitoefenen breed uit te leggen, en hun eigen toegevoegde waarde zichtbaar te maken. Legitimering is een onderdeel van professionalisering dat permanent aandacht verdient.

 

Het volledige proefschrift is hier te downloaden.