Governance in de Zorg

Het intern toezicht binnen zorginstellingen staat de laatste jaren in de schijnwerpers. De richtlijnen die de commissie Health Care Governance in 1999 opstelde, hebben een brede ingang gevonden in de sector. Daardoor belandde het begrip ‘governance’ meer dan voorheen op de bestuurs- en toezichttafel. Maar wat weten we eigenlijk van de raden van toezicht? Hoe zijn ze samengesteld? Op welke punten zien zij toe op het bestuur? En hoe staat het met hun professionalisering?

 

Het raad-van-toezichtmodel is al lang gemeengoed in de gezondheidszorg. Toch is er heel weinig informatie en wetenschappelijke kennis beschikbaar over hoe de toezichthouders werken. Om die reden zijn onder leiding van Pauline Meurs en Theo Schraven in 2002 en 2005 twee onderzoeken uitgevoerd naar de samenstelling en het functioneren van raden van toezicht. Het eerste onderzoek in 2002 betrof een nulmeting en in 2005 is op dezelfde basis een vervolgonderzoek gedaan, zodat de ontwikkeling van het toezicht kan worden gevolgd.

 

Klik hier voor het eerste onderzoek en hier voor het tweede.