header afbeelding

Aad Koster, voorzitter raad van toezicht Beweging 3.0, deelnemer Governance Class:
"Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze aan scholing doen, dus ook van toezichthouders. Ik vond de sprekers boeiend. De instrumenten die ik tijdens deze leergang heb gekregen, kon ik direct in de praktijk brengen. Informatie beklijft beter als je er ook direct mee aan de slag gaat."

 

Dr. Marlene Chatrou, bestuurder Kempenhaeghe en toezichthouder, deelnemer Governance Class:
"Ik ben een groot voorstander van een leven lang leren, ook als het gaat om toezichthouderschap. Een belangrijke vraag tijdens dit programma vond ik: toezichthouden, vanuit welke waarden doe je dat? Om daar met een heel diverse groep deelnemers en docenten over na te denken, vond ik heel waardevol."